1ste Gooise Heideloop afgelast!!

Tot onze grote spijt moeten we mededelen...

Tot onze grote spijt moeten wij mededelen dat de 1e Gooise Heideloop, een initiatief van de atletiekverenigingen GAC (Hilversum), Tempo (Bussum) en Zuidwal (Huizen) en gefaciliteerd door de Stichting Gooisch Natuurreservaat, niet door kan gaan. Deze recreatieve loop over de heide rond Hilversum zou zondag 15 juni plaatsvinden.

 

De Provincie Noord-Holland heeft Stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) donderdag laten weten dat de Gooise Heideloop in de beoogde opzet niet zomaar kan plaatsvinden. Dat heeft te maken met het feit dat het parcours is gelegen in de beschermde natuurmonumenten (volgens de Natuurbeschermingswet) Wester- en Bussumerheide en Zuiderheide. Er dient een verstorings- en verslechteringstoets te worden aangeleverd of het evenement moet worden afgeschaald danwel verplaatst naar buiten het broedseizoen. Dit naar aanleiding van een zogeheten handhavingsverzoek door derden.

 

De Stichting Gooisch Natuurreservaat verschilt nu van mening met de afdeling Handhaving van de provincie of er voor deze recreatieve loop een toets nodig is, omdat er, volgens GNR sprake is van regulier, recreatief gebruik van wegen en paden in de natuurterreinen, ook al vindt dit georganiseerd plaats. Daarnaast vindt de stichting dat er geen sprake is van activiteiten of handelingen die schadelijk zijn voor het natuurschoon, voor de wetenschappelijke betekenis van het beschermd natuurmonument of die het beschermd natuurmonument zullen ontsieren.

 

De 1e Gooise Heideloop past in het pakket aan publieksactiviteiten waarvan er meerdere in het jaar worden georganiseerd door uiteenlopende organisaties en (sport)verenigingen en die naar de mening van de Stichting Gooisch Natuurreservaat passen binnen de doelstelling van het Goois Natuurreservaat. Te weten: de natuurwaarden in het Goois Natuurreservaat te behouden én de mensen de gelegenheid te bieden om er van te kunnen genieten. Het evenement draagt bij aan het (behoud van) draagvlak voor natuur en landschap en het natuurbeheer door de Stichting Gooisch Natuurreservaat in de regio.

 

De voorwaarden die de provincie stelt voor het in aangepaste vorm laten doorgaan van het evenement waren helaas organisatorisch niet haalbaar, waardoor de atletiekverenigingen en de Stichting Gooisch Natuurreservaat geen andere optie hadden dan de 1e Gooise Heideloop af te zeggen.

 

Het is zeer spijtig dat het initiatief van de drie grote atletiekverenigingen in het Gooi met een achterban van enkele duizenden leden, bedoeld als steun en draagvlak voor de Gooise natuur, op deze manier wordt ontmoedigd.

 

De ruim tweehonderd deelnemers die zich tot nu toe hebben ingeschreven voor de 1e Gooise Heideloop ontvangen een mailbericht en krijgen hun inschrijfgeld teruggestort. Zondagochtend zullen leden van het organisatiecomité en medewerkers van de Stichting Gooisch Natuurreservaat op de parkeerplaats bij Sint Janskerkhof, de oorspronkelijke start- en finishplek van de Gooise Heideloop, aanwezig zijn om wandelaars, lopers en nordic walkers op te vangen bij wie het bericht onverhoopt niet is binnengekomen.

 

Namens het organisatiecomité
Voorzitter de heer K. Griffioen

Clubnieuws Overzicht