Veel klussen verricht op de klusdag

Ondanks een tegenvallende opkomst is er veel werk verzet. De springbakken zijn weer 
aangevuld en schoongemaakt,
de hordenkar is voorzien van nieuwe wielen, de
vloer van de hordenkar is vernieuwd, overhangende takken in de bocht aan de zijde
van de Lorentzweg zijn verwijderd en een deel van de baan is schoongemaakt.

En heeft Saskia de keuken een sopbeurt gegeven......

Met dank aan: Frank Blom, Ron vd Heiden, Rob Blommestein,
Frans Verwij, Roland Henriquez, Jos Mulder en Saskia Boidin

Clubnieuws Overzicht