Ererondje voor Tommy-Boy en bijeenkomst jeugd 3 september

 

Afgelopen zaterdag waren de clubkampioenschappen, maar deze dag werd overschaduwd door het overlijden van Tommy-Boy.Na afloop werd er een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan Tommy-Boy. De vader van Tommy-Boy sprak daarna iedereen toe en er werd er een ererondje gedribbeld rond de atletiekbaan door alle atleten.

Dit ere rondje kan je hier terug kijken op ons YouTube kanaal. In de kantine is er een mooi hoekje ingericht met mooie foto's van Tommy Boy.
Hier is de mogelijkheid voor iedereen om een persoonlijke boodschap achter te laten in een boekje.
Dit gedenkhoekje  blijft staan tot en met het jeugdweekend op 13 september. Aanstaande donderdagavond (3 sept) van 19.30 - 20.30 uur is de kantine voor iedereen open om bijeen te komen. Er is dan de mogelijkheid tot het stellen van vragen, het delen van herinneringen of anekdotes en zullen er folders van slachtofferhulp beschikbaar zijn.

De reguliere loop- en atletiektrainingen van die avond zullen niet doorgaan. Uiteraard kan er na afloop van de bijeenkomst nog  even gelopen worden.

Clubnieuws Overzicht