Vrijwilliger FinanciŽle Adminstratie gezocht

Tempo is op zoek naar een

Vrijwilliger financiële administratie

 

Binnen het bestuur van Tempo AV houdt de penningmeester zich bezig met alles wat de verenigingsgelden aangaat. Bij de dagelijkse uitvoering van die taak wordt hij terzijde gestaan door een financieel medewerker. De huidige medewerker heeft te kennen gegeven binnenkort met dit werk te stoppen, zodat het bestuur op zoek is naar iemand die deze taak over wil nemen.

 

In het kort zijn de taken die bij dit werk horen, als volgt:

 

* Inboeken van facturen en declaraties in ons computersysteem All-United

* Toezien op de juiste interne fiattering van deze facturen en declaraties

* Betaalbaar stellen van deze facturen en declaraties bij de bank

* Ondersteuning bij facturatie aan de leden (ledencontributies)

* Bijdrage leveren aan documentatie ten behoeve van de jaarafsluiting (mede in verband met de Algemene Ledenvergadering)

 

Enige ervaring met administratie / financiën en met het gebruik van computersystemen is gewenst.

Vanwege de verwevenheid met de ledenadministratie, wordt samengewerkt met de vrijwilliger die deze ledenadministratie onderhoudt.

Qua tijdsbesteding moet gedacht worden aan ca 3 uur per week met enkele piekmomenten bij de jaarlijkse facturatie van de contributie en bij de jaarafsluiting.

 

Het zou plezierig als bij aanvang van het nieuwe boek- en werkjaar kan worden gestart. Zodoende kan nog van inwerken door de huidige vrijwilliger sprake zijn.

 

Belangstellenden kunnen zich melden bij de voorzitter of de penningmeester van het bestuur t.w. Ton Engelen via  de link voorzitter  of Ton Samwel via de link penningmeester

 

Clubnieuws overzicht