Gooise Merenloop


 

 

 Uniek éénmalig evenement ter gelegenheid van de fusie
Bussum - Naarden - Muiden - Muiderberg
DE GOOISE MERENLOOP  3 april 2016

 

Aanleiding

Nu het een gegeven is dat de gemeente Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg is samengegaan in de nieuwe gemeente Gooise Meren, wil Tempo Atletiekvereniging daarop een sportieve wijze aandacht op te vestigen. De genoemde gemeenten afzonderlijk hebben mooie en interessante gebouwen en voorzieningen zoals sportaccommodaties, winkels en restaurants.

 

Om bewoners van deze gemeenten daar attent op te maken is een prestatieloop een uitstekend en sportief middel. Tempo AV in Bussum, die in 2016 haar tachtigjarig bestaan viert, heeft het plan opgevat om een Gooise Merenloop te organiseren op 3 april 2016.

 

Doel  

Met dit evenement wil TEMPO AV bewoners laten zien wat onze nieuwe gemeente aan moois te bieden heeft. Daarmee wil de vereniging ook haar betrokkenheid met de lokale gemeenschap laten zien en invulling geven aan haar doelstelling om mensen meer te laten bewegen. 

 

Voor wie  

De prestatieloop is bestemd voor deelnemers die in één keer 15 kilometer kunnen lopen in circa anderhalf uur en voor deelnemers die de loop met zijn tweeën in estafettevorm willen doen. De afstanden van de beide estafettestukken zijn elk ongeveer 7,5 kilometer. Het wisselpunt is op het parkeerterrein aan de IJselmeerweg voorbij de golfbaan in Naarden.  
Mede door de estafettevorm is de loop toegankelijk voor bijvoorbeeld raadsleden en medewerkers van bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties in de regio. Jeugd is vanaf 13 jaar welkom. 

  

Route 

Alle deelnemers worden verzocht zich te melden op Sportpark Zuid in Bussum voor het ophalen van de startnummers. Vandaar worden de lopers met bussen vervoerd naar Muiden, dan wel het wisselpunt nabij de golfbaan in Naarden. 

 

 De loop start bij het Muiderslot en gaat via het centrum langs Ome Ko richting Dijkweg.  
In Muiderberg wordt via het Kerkpad over het voetpad langs de Zeemeeuw gelopen. Bij de minigolfbaan wordt via het voetpad richting Naarderbos gelopen. De IJsselmeerweg wordt gevolgd tot het parkeerterrein voorbij de golfbaan. Daar is het wisselpunt voor degenen die de loop in estafettevorm afleggen. 


Langs de jachthaven gaat de loop verder over het Zuiderzeepad naar Naarden Vesting, waar door de Kooltjesbuurt, de Marktstraat en de Utrechtse Poort naar de Amersfoortsestraatweg wordt gelopen. 


Via de Rembrandtlaan, de Jan Steenlaan en het voetpad richting Paulus Potterlaan wordt langs de Brediusweg richting Bussum gelopen tot aan het Filmhuis. Van daar uit gaat het langs het gemeentehuis van Gooise Meren en de Landstraat naar de prachtig gelegen atletiekbaan op Sportpark Zuid aan de Voormeulenweg. Vanaf het sportpark is een magnifiek uitzicht op Fort Werk IV.  
De burgemeester is gevraagd het startschot te geven. 

 

 

Promotie 

Om de nieuwe gemeente in beeld te brengen kunnen alle deelnemers en vrijwilligers tegen een gereduceerde prijs een hardloopshirt krijgen met het logo van de nieuwe gemeente en de logo's van een aantal sponsoren.  

Financiën   

Hoewel TEMPO AV niet beoogt geld over te houden aan dit evenement, wil zij er niet financieel op tekort komen. Met de inzet van eigen vrijwilligers, waaronder eigen verkeersregelaars kan een dergelijk evenement desondanks betrekkelijk goedkoop worden georganiseerd. TEMPO AV heeft immers al vele jaren ervaring op dat gebied met zowel de Wallenloop, de Tempo-Run en de Regio Cross. Maar er is sprake van enkele niet te vermijden grotere kostenposten, zoals promotiemateriaal, vervoer van deelnemers naar startpunten en het shirt voor deelnemers. Deze kosten kunnen niet geheel worden bestreden uit de inschrijfkosten en de deelnemersbijdragen voor shirt en vervoer, want we willen de deelnamedrempel zo laag mogelijk houden. De inschrijfkosten zijn op € 7,50 gesteld, ongeacht de afstand die wordt gelopen. Als bijdrage aan de kosten van het shirt zal een bedrag van eveneens € 7,50 worden gevraagdBusvervoer naar de startpunten kost € 2,50 per persoon. 
 
Het is daarom noodzakelijk via sponsoring aanvullende inkomsten te verwerven. Deze kunnen specifiek gericht zijn op een bepaalde kostenpost, of als algemene bijdrage worden gegeven.  

 

Daarnaast zijn giften in natura of waardebonnen ter verloting onder de lopers welkom. 

 

 

Contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met een van de organisatoren van de Gooise Merenloop Dhr. F. Verwij of de voorzitter van Tempo Atletiekvereniging, Dhr. T. Engelen

Gooise Merenloop overzicht