12 mei 2018 12 uur in de kantine: ALV 2018 contributieverhoging?

Met dit bericht wil het bestuur van Tempo AV u kort vooraf informeren over de onderwerpen die in de komende Algemene Ledenvergadering (ALV) aan de orde komen.

 

In de ALV wordt door het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en over de financiële gevolgen daarvan. Zoals elk jaar zal de jaarrekening van het afgelopen jaar (2017), de begroting voor het lopende jaar (2018) en de nieuwe contributie (2019) worden vastgesteld. Daarnaast worden leden van de kascommissie (her)benoemd en twee nieuwe bestuursleden benoemd.

 

Het bestuur is de afgelopen tijd bezig geweest om het gevoerde beleid te actualiseren en voor de komende jaren vast te stellen. Hoewel het gevoerde beleid in grote lijnen wordt doorgetrokken, wil het bestuur onderstaande drie nieuwe speerpunten hanteren:

- breedtesport op de baan met als doel aanwas en behoud van (jeugd)leden

- selectietrainingen voor talenten met als doel het opleiden en behouden van talenten

- gevarieerde looptrainingen voor recreanten met als doel het vergroten van het loopplezier en het verhogen van het prestatieniveau voor wie dat wil.

 

In de ALV zal kort worden ingegaan op wat dit inhoudt.

 

Terugblikkend op de afgelopen jaren is duidelijk dat er een stijgende lijn is in de prestaties die door diverse leden worden neergezet. Dat is bij de baanatletiek zichtbaar in behaalde podiumplaatsen bij wedstrijden tot op NK-niveau. Daar zijn niet alleen inspanningen van de atleten voor nodig, maar ook van de vereniging in de vorm van het aanbieden van trainingen op het passende niveau, het beschikbaar stellen van accommodatie en materialen, en de inzet van veel vrijwilligers. Dat aanbod heeft de afgelopen jaren geleidelijk tot meer uitgaven geleid, terwijl daar geen overeenkomstig hogere inkomsten tegenover zijn komen te staan. Daar is tot nu toe geen punt van gemaakt, omdat de vereniging over voldoende reserves beschikt. Maar het is duidelijk dat we niet zo door kunnen gaan.

 

Op de ALV zal het bestuur dan ook een contributieverhoging voorstellen; de verhoging zal niet voor elke groep hetzelfde zijn en hoger zijn voor die groepen waar de kosten sterker zijn toegenomen. Echter, ook met een verhoging van de contributie, blijft Tempo laag zitten ten opzichte van andere atletiekverenigingen.

 

Het bestuur nodigt u uit om bij de ALV aanwezig te zijn. De agenda, de financiële stukken en het verslag van de ALV van vorig jaar staan vanaf 28 april op de besloten omgeving van de website van Tempo. U kunt deze inzien nadat u heeft ingelogd. Klik hier om in te loggen

 

Namens het bestuur, de voorzitter

Ton Engelen

 

 

 

 

Clubnieuws Overzicht