Tempo en privacy wetgeving (AVG)

Tijdens de ALV heeft de voorzitter gemeld dat het bestuur bezig

om te voldoen aan de strengere eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei a.s. in werking treedt. Daarvoor moeten veel dingen worden geregeld en dat gaat niet op tijd lukken en ook niet in één keer.

 

Twee belangrijke punten zullen voorrang krijgen, een privacy statement en het regelen van toestemming van alle leden voor het verwerken van persoonsgegevens.


Het bestuur zal nadrukkelijk inzetten op het zodanig regelen van één en ander dat zo min mogelijk belemmeringen optreden bij de wijze waarop de atletiek- en loopsport wordt beoefend. Zodra er meer bekend is zullen wij jullie verder informeren.

Clubnieuws Overzicht