Privacyverklaring Tempo op website

De privacyverklaring van Tempo AtletiekVereniging, gevestigd te Bussum, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40516526, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Lees verder via het kopje 'bestuursnieuws of klik op deze link.

 

Clubnieuws Overzicht