Algemene Leden Vergadering

Zaterdag 9 maart om 12.00 uur in de kantine!

 
In de ALV zal vooral de jaarrekening 2018 moeten worden goedgekeurd en ook de begroting 2020. 
Daarnaast wordt er kort teruggeblikt op 2018 om op die manier een soort jaarverslag te geven.
 
De (jaar)stukken die bij de agenda horen zijn te vinden op het besloten gedeelte van de website. Log in bij het ledengedeelte daar kun je verdere informatie vinden.
Clubnieuws Overzicht