Surrey Beaglesprijs uitgereikt!

Tijdens de clubcross is de jaarlijkse Surrey Beagels prijs

                                                                                      Noor         en                  Imme

 

uitgereikt deze is meer dan 40 jaar geleden geschonken door de Engelse club Surrey Beagles, een club waarmee wij ieder jaar met de Paasdagen een uitwisselingsprogramma hadden. Het ene jaar in Engeland (Surrey) en het andere jaar bij ons in Bussum.

 

Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan het “trouwste jeugdlid”. Leden die altijd komen trainen, zich sportief gedragen naar andere atleten en zich inzetten voor Tempo. Dit jaar is deze prijs uitgereikt aan Noor Paardekooper en Imme van den End

Clubnieuws Overzicht