9 november vrijwilligers feest

Het bestuur van Tempo AV nodigt alle vrijwilligers van Tempo uit voor

 het jaarlijkse vrijwilligersfeest.

 Het feest start om 20:30 uur en zal ongeveer om 0:30-01:00 uur afgelopen zijn.

Het feest zal muzikaal worden omlijst door een DJ, er kan gedanst worden en de hapjes en drankjes zijn gratis.
Natuurlijk zal, net als in voorgaande jaren, het bestuur achter de bar en in de bediening staan.
Wij heten alle trainers, commissieleden, administratie, juryleden, kantineleden, verkeersregelaars en andere vrijwilligers van Tempo van harte welkom op 9 november in onze kantine.
Bestuurnieuws overzicht