Contributie

Ieder jaar wordt op de ALV (Algemene Leden Vergadering) de contributie voor het daarop volgende jaar vastgesteld. Voor opzegging en andere voorwaarden, zie onze Algemene Voorwaarden.

Contributies 2021

De ALV heeft vastgesteld dat het Tempo-deel in de contributie over 2021 niet zal stijgen t.o.v. 2020. Wel zijn de AU bijdrages licht gestegen t.o.v. 2020. Voor de leeftijdsindeling volg deze link

 

Groep

AU bijdrage

AU wedstrijd-licentie

Tempo

Totaal

per jaar

Pupillen

€15,90

€8,60

€110,00

€134,40

Junioren D en C

€16,80

€15,30

€120,50

€152,60

Junioren B en A

€16,80

€15,30

€125,50

€157,60

Senioren en Masters *1 )

€18,15

€24,50

€146,50

€189,15

Recreanten

€18,15

n.v.t.

€136,50

€154,65

Introductielidmaatschap *2) *3 )

€7,00 *2)

n.v.t.

€45,30 *2)

     €52,30 *2)

Studenten - Junioren B en A *3)

€16,80

€15,30

€31,40

€63,50

Studenten - Senioren *3 )

€18,15

€24,50

€36,65

€79,30

Gastgebruikers *3 )

n.v.t.

n.v.t.

€68,25

€68,25

 

 

Bij alle vormen gelden eenmalig inschrijfkosten van €15. Dit is inclusief de inschrijfkosten die de AU aan Tempo doorberekent.

*1) Loopatleten met wedstrijdlicentie vallen onder Senioren en Masters.

*2) De contributie van € 52,30 voor het Introductielidmaatschap geldt voor een periode van 3 maanden (en is exclusief inschrijfgeld).

*3) Aan het Introductielidmaatschap, het Studentenlidmaatschap en het Gastgebruikerschap zijn aanvullende voorwaarden verbonden. Zie de Algemene Voorwaarden. Het Introductielidmaatschap is alleen bedoeld voor Recreanten.

 

Contributies 2020

Groep

AU bijdrage

AU wedstrijd-licentie

Tempo

Totaal

per jaar

Pupillen

€15,30

€8,25

€110,00

€133,55

Junioren D en C

€16,15

€14,70

€120,50

€151,35

Junioren B en A

€16,15

€14,70

€125,50

€156,35

Senioren en Masters

€17,45

€23,55

€146,50

€187,40

Recreanten

€17,45

n.v.t.

€136,50

€153,95

Introductielidmaatschap

€6,75

n.v.t.

€44,85

€51,60

Studenten - Junioren B en A

€16,15

€14,70

€31,40

€62,25

Studenten - Senioren

€17,45

€23,55

€36,65

€77,65

Gastgebruikers

n.v.t.

n.v.t.

€68,25

€68,25