De Vereniging

Over atletiekvereniging Tempo

 

A.V. Tempo is in 1936 opgericht en houdt zich als enige atletiekclub in Bussum en Naarden bezig met alle onderdelen van de atletiek. Snelgroeiend en actief voor jeugd en volwassenen. Om de Tempo sfeer van sportieve prestaties en gezelligheid te beleven moet je eens komen kijken en enkele keren (gratis) meetrainen.

Het hoofddoel van AV Tempo is om de beoefening van de atletieksport te bevorderen. Daarnaast wordt er hard gewerkt om voorwaarden te scheppen voor een geleidelijke groei van de vereniging, voor een zo breed mogelijke doelgroep.

 

 

A.V. Tempo is een sterk groeiende vereniging.

 

Meer leden betekenen meer activiteiten. Naast de groei van de vereniging zijn er tal van externe factoren waar de komende jaren rekening mee gehouden dient te worden bij het bepalen van het te voeren beleid.

Er is een grote toename van het aantal ouderen met meer vraag naar recreatiesport. Bewegingsarmoede onder jongeren. Een grote uitdaging om ze weer actief te krijgen. Veranderde vrijetijdsbesteding, met sport op de 8e plaats. Daarnaast politiek bestuurlijke ontwikkelingen. Bezuinigingen, veranderde subsidiemogelijkheden, decentralisatie, privatisering en introductie van nieuwe wetten en regels geven extra werk voor verenigingen. Samen met haar leden werkt A.V. Tempo aan een visie en beleid om deze ontwikkelingen vorm te geven.

 

 

Contactpersonen en bestuursleden

 

De atletiekclub kent een verenigingsstructuur met zeven bestuursleden. Daarnaast zijn er een aantal commissies en werkgroepjes die allerlei activiteiten organiseren en lopende zaken regelen.

Zoals bij elke vereniging is er jaarlijks (maart-april) de algemene ledenvergadering. Hier legt het bestuur rekening en verantwoording af aan de leden en aan de ouders van de jeugdleden.

Alle zaken die een rol in het voortbestaan van A.V. Tempo (kunnen ) spelen komen aan de orde. Bijvoorbeeld: de financiën, de faciliteiten, bestuursverkiezing, samenwerking met andere verenigingen, het Sportpark.

Alle leden vanaf 14 jaar hebben stemrecht,één van de ouders of verzorgers van leden jonger dan 14 jaar heeft eveneens stemrecht.

 

28-12-2013 | DeVereniging01 | 272
Sponsors
IJzerhandel Baltus
AllUnited Bol-Advies Installateur Roeken & Co Runnersworld Bussum Dekselz Louis Tapis Aanemers Out Eisenga Meesterschilders HRD Partners Cambridge Nanda Zwart Theo van Epen F. Blom Stukadoor Spant! Solarpartners ThisWay Profile Platje Fysio Holland STTC Bussum RAPtoon/Drukkerij Walden Peuterspeelzaal de Stampertjes IJzerhandel Baltus Zorba de Griek RibbleBox De Uitgelaten Hond Slagerij Rob Groenewegen Tandarts Naarden Grace van den Berg