De Vereniging

Over atletiekvereniging Tempo

 

A.V. Tempo is in 1936 opgericht en houdt zich als enige atletiekclub in Bussum en Naarden bezig met alle onderdelen van de atletiek. Snelgroeiend en actief voor jeugd en volwassenen. Om de Tempo sfeer van sportieve prestaties en gezelligheid te beleven moet je eens komen kijken en enkele keren (gratis) meetrainen.

Het hoofddoel van AV Tempo is om de beoefening van de atletieksport te bevorderen. Daarnaast wordt er hard gewerkt om voorwaarden te scheppen voor een geleidelijke groei van de vereniging, voor een zo breed mogelijke doelgroep.

 

 

A.V. Tempo is een sterk groeiende vereniging.

 

Meer leden betekenen meer activiteiten. Naast de groei van de vereniging zijn er tal van externe factoren waar de komende jaren rekening mee gehouden dient te worden bij het bepalen van het te voeren beleid.

Er is een grote toename van het aantal ouderen met meer vraag naar recreatiesport. Bewegingsarmoede onder jongeren. Een grote uitdaging om ze weer actief te krijgen. Veranderde vrijetijdsbesteding, met sport op de 8e plaats. Daarnaast politiek bestuurlijke ontwikkelingen. Bezuinigingen, veranderde subsidiemogelijkheden, decentralisatie, privatisering en introductie van nieuwe wetten en regels geven extra werk voor verenigingen. Samen met haar leden werkt A.V. Tempo aan een visie en beleid om deze ontwikkelingen vorm te geven.

 

 

Contactpersonen en bestuursleden

 

De atletiekclub kent een verenigingsstructuur met zeven bestuursleden. Daarnaast zijn er een aantal commissies en werkgroepjes die allerlei activiteiten organiseren en lopende zaken regelen.

Zoals bij elke vereniging is er jaarlijks (maart-april) de algemene ledenvergadering. Hier legt het bestuur rekening en verantwoording af aan de leden en aan de ouders van de jeugdleden.

Alle zaken die een rol in het voortbestaan van A.V. Tempo (kunnen ) spelen komen aan de orde. Bijvoorbeeld: de financiën, de faciliteiten, bestuursverkiezing, samenwerking met andere verenigingen, het Sportpark.

Alle leden vanaf 14 jaar hebben stemrecht,één van de ouders of verzorgers van leden jonger dan 14 jaar heeft eveneens stemrecht.

 

28-12-2013 | DeVereniging01 | 272
Sponsors
Apotheek Bussum Zuid
Cambridge Nanda Zwart Eisenga Meesterschilders IJzerhandel Baltus Installateur Roeken & Co Peuterspeelzaal de Stampertjes De Uitgelaten Hond Aanemers Out Bol-Advies F. Blom Stukadoor Zorba de Griek De Sportmasseur Massagepraktijk van Engelen MvBomen Louis Tapis Theo van Epen Color Kapsalon ThisWay Tandarts Naarden Grace van den Berg Runnersworld Bussum RAPtoon/Drukkerij Walden STTC fysiotherapie Medisch Kwartier Naarden Vesting AllUnited Slagerij Rob Groenewegen Solarpartners RibbleBox HRD Partners Apotheek Bussum Zuid Profile Platje Spant!