Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
IBAN nr. *
T.n.v. *
Soort lidmaatschap
 
Keuze lidmaatschap: *
 
(NB: Aan het Introductielidmaatschap zijn voorwaarden verbonden.
Zie de Algemene Voorwaarden.)
 
(NB: Aan het Studentenlidmaatschap zijn voorwaarden verbonden.
Zie de Algemene Voorwaarden.)
 
(NB: Aan het Gastgebruikerschap zijn voorwaarden verbonden.
Zie de Algemene Voorwaarden.)
 
Gewenste ingangsdatum
*
(NB het introductielidmaatschap moet starten op de 1e van de maand):
Vraag: Ik heb de afgelopen periode meegedaan aan het trainingsprogramma Start-To-Run
*
 
Akkoord automatische incasso
Hierbij machtig ik Tempo Atletiekverenigign om doorlopende incasso opdrachten naar mijn bank te sturen om een bedrag van
bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse (voor introductieleden: eenmalige) contributie en het inschrijfgeld.
*
 
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met machtigingverstrekking
Handtekening atleet/ouder/verzorger
*
Gaarne uw naam invulen, deze wordt als handtekening beschouwd.
 
Tot slot
- Ik heb de Algemene Voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord
*
- Ik heb de privacyverklaring gelezen en ga hiermee akkoord
*
- Waarvan ken je Tempo?
 
Na te klikken op onderstaande knop "Versturen" krijg je een ontvangstbevestiging en zal de inschrijving in behandeling worden genomen.
Als de inschrijving is verwerkt zul je daarvan melding krijgen en kan het lidmaatschap ingaan.
Opmerking