Bestuursleden

Bestuur: Strategie en Organisatie

De beleidsspeerpunten van Tempo AV, zoals vastgesteld door het bestuur en gepresenteerd aan de Algemene Ledenvergadering, zijn drieledig:

 

bestuur_1_1.png

Om richting te kunnen geven aan die speerpunten  zijn de taken binnen het bestuur verdeeld in 7 portefeuilles. Naast de portefeuilles van voorzitter, secretaris en penningmeester binnen het dagelijks bestuur, zijn dat sporttechnisch beleid, facilitair beheer & onderhoud, wedstrijdorganisatie beleid, en evenementen & ledenbinding.

bestuur_2_1.png 

De doelen en kerntaken van elk van de portefeuilles zijn hieronder kort samengevat. Op onze webpagina Contact => Contactpersonen is te vinden wie de portefeuillehouder is, en hoe deze persoon te bereiken is.

Voorzitter:

 • Activiteiten: Voorzitten van bestuursvergaderingen,  bevorderen van besluitvorming, onderhouden van contacten, regelen van Tempo-brede vergunningen, houden van toespraken
 • Binnen Tempo het aanspreekpunt voor: Vertrouwenspersonen, alle leden

Secretaris:

 • Activiteiten: Voorbereiden van bestuursvergaderingen, afhandelen van Tempo-brede post en communicatie, coördinatie van ledenadministratie, archivering, bijhouden jaarkalender
 • Binnen Tempo het aanspreekpunt voor: Redactie, Ledenadministratie, Wachtlijstbeheer, Webmaster, alle leden

Penningmeester:

 • Activiteiten: Financiële zaken, samenstellen van begroting, Tempo-brede sponsoring
 • Binnen Tempo het aanspreekpunt voor: Boekhouding, Facturaties, Sponsoring

Sporttechnisch Beleid:

 • Doel: Ontwikkelen en uitdragen van sporttechnisch beleid i.s.m. Technische Commissie
 • Invulling: Trainersopleidingen, vergoedingen aan trainers, selectiebeleid, trainingen (baan en loop)
 • Binnen Tempo het aanspreekpunt voor: Technische Commissie, Trainers, Uitwedstrijden

Facilitair Beheer & Onderhoud:

 • Doel: Beheer en onderhoud van ruimten, terreinen, middelen en materialen
 • Invulling: Overleg met beheerstichtingen, binnen- en buitenaccommodatie, materialen voor trainingen en wedstrijden
 • Binnen Tempo het aanspreekpunt voor: Klusploeg, Materialencommissie, Kantinecommissie

Wedstrijdorganisatie beleid:

 • Doel: Organisatie van (officiële) thuiswedstrijden i.s.m. Wedstrijdorganisatiecommissie
 • Invulling:  Organisatiebeleid eigen wedstrijden, opleidingen jury en wedstrijdofficials, draaiboeken
 • Binnen Tempo het aanspreekpunt voor: Wedstrijdorganisatiecommissie, Regiocross

Evenementen en Ledenbinding:

 • Doel: Binding en behoud van leden, organisatie van evenementen
 • Invulling: Ledengroei, ledenbehoud, vrijwilligerswerving, sociale activiteiten, loopevenementen, jeugdactiviteiten
 • Binnen Tempo het aanspreekpunt voor: Commissies voor Wallenloop, Temporun, Scholenestafette, Jeugd, Clubcross, Gooise heideloop, Start-to-Run