Veilig, verantwoord en vertrouwd sporten


Bij Tempo AV willen we graag sporten in een veilige omgeving. Dat klinkt misschien vanzelfsprekend, maar het kan alleen bereikt worden als we daar afspraken over maken. Een veilige sportomgeving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onder veilig sporten rekenen wij de veiligheid tijdens de trainingen, evenementen en wedstrijden op onze accommodatie en in de openbare ruimte waar we bewegen op een verantwoorde manier begeleid door opgeleide en ervaren trainers in een vertrouwde omgeving, vrij van dwang, pesten, misbruik of grensoverschrijdend gedrag. Om dat te bereiken, kennen we gedragsregels en diverse veiligheidsinstructies. Deze beschrijven hoe we met elkaar omgaan en hoe we veiligheid borgen. Wanneer er dan toch iets misgaat, kun je daar melding van maken bij onze vertrouwenscontactpersonen (VCP). Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor vragen over veilig sporten en meldingen over (al dan niet seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Ons veiligheidsbeleid is gebaseerd op richtlijnen en werkwijze van het Centrum Veilige Sport Nederland van het NOC*NSF.

In de verschillende rubrieken te vinden onder het menu van 'Veilig Sporten' beschrijven we:

  1. Hoe we een veilig sportklimaat bij de vereniging creëren en welk gedrag daarbij hoort.
  2. Wat we verstaan onder grensoverschrijdend gedrag.
  3. Wat je kunt doen wanneer je je onveilig voelt of een melding wil doen.
  4. Welke veiligheidsinstructies er gelden binnen de vereniging.

Daarbij is het goed om te weten wat we verstaan onder veilig, verantwoord en vertrouwd sporten, de drie V’s van Tempo.

Veilig - Iedereen zorgt voor zijn individuele veiligheid en die van andere sporters in de groep. Bovendien houden we op het sportpark en in de openbare ruimte rekening met de veiligheid van anderen. De trainers zorgen ervoor dat de oefeningen en opdrachten op een veilige manier (kunnen) worden uitgevoerd. We verwijzen hier expliciet naar de veiligheidsinstructies. We zorgen dat de trainingen en onze evenementen en wedstrijden in veilige omstandigheden plaatsvinden. Eventueel kan de trainer, het bestuur, de technische commissie of de organisatie commissie besluiten trainingen of wedstrijden af te gelasten als niet aan (plaatselijke) veiligheidscondities kan worden voldaan.

Verantwoord - Alle trainingen bij Tempo worden uitgevoerd onder leiding van een opgeleide en ervaren trainer. Iedere atleet houdt rekening met zijn/haar eigen belastbaarheid. De trainer kan desgewenst op de hoogte gesteld worden van eventuele fysieke en/of gezondheidsproblemen zodat bij de oefeningen rekening gehouden kan worden met de persoonlijke omstandigheden. Volg bij klachten over persoonlijke gezondheid en fysieke problemen altijd instructies op van eigen arts en/of behandelend therapeut. Voor vragen en advies kan contact opgenomen worden met de fysiotherapeut op de vereniging. En verder: In geval van calamiteiten zorgen we voor elkaar, we laten nooit iemand alleen.

Vertrouwd - Iedereen is welkom bij Tempo en iedereen mag zichzelf zijn. Baanatleten trainen in een groep op basis van hun leeftijd of specialisatie. Hardloopatleten kiezen hun groep op basis van persoonlijke doelstellingen of eigen voorkeur. Individuele trainingen (waarbij er één trainer één of twee (jonge) atleten begeleidt) worden altijd in zichtbaarheid van anderen uitgevoerd. Deelname aan trainingen is op vrijwillige basis. In elke groep wordt iedereen geaccepteerd zoals hij/zij is en zich voelt. Er wordt niet gediscrimineerd en niemand wordt buitengesloten. We geven onze eigen grenzen aan en we spreken elkaar aan op grensoverschrijdend gedrag.