Nog 2 weken tot de Gooise Beleving Loop!

Het is bijna zover, nog twee weken om de laatste voorbereidingen te treffen voor de GBL. Mooi om te zien en te horen dat het enthousiasme toeneemt. Tref samen met je teamgenoten alle voorbereidingen. Zorg dat je goed fit bent en denk aan het in orde brengen van de materialen. Gebruik het liefst een goede hybride- of stadsfiets en stem onderling de juiste afstelling van de fietsen af. Denk aan een bandenplakset, fietspomp en water voor onderweg. Handig is om ook een (fiets)tas mee te nemen voor kleding. De start op zaterdag 4 september is om 9:00 uur bij Tempo. Om de drie minuten zullen twee teams starten in een verschillende richting. De startvolgorde van de teams, evenals de definitieve route worden volgende week naar de groepsapp en de teamcaptains gestuurd. De route is verhard en goed begaanbaar voor fietsers. Onderweg zijn er twee rustposten; bij Groot Kietvitsdal en in het bos bij Kerkelande. Op beide posten wordt voor zelfgemaakte koek gezorgd en op de post Kievitsdal is tevens een wc. De finish is op de baan van Tempo en daar staat de soep klaar.

 

Tempo bestaat dit jaar 85 jaar. Op 7 september 1936 kwamen een aantal mannen thuis bij Henk de Vries. Samen richtten zij Tempo op als een neutrale atletiekvereniging (ook open voor vrouwen) onder voorzitterschap van Henk. Deze eerste leden scheidden zich af van gymnastiekvereniging D.O.S. om zich specifiek te richten op atletiek. Van meet af aan was het een gemêleerd gezelschap waarin verschillen in rangen, standen en overtuigingen werden geslecht door sportieve prestaties en vriendschappen; de oorsprong van de typische Tempo-geest. Ondanks de moeilijke jaren voor en tijdens de oorlog, kon de sport zich verheugen op een groeiende belangstelling tot in de jaren 70 van de vorige eeuw. Vanaf 1980 nam het ledental af tot een dieptepunt in 1992 toen er nog slechts 50 leden waren.

 

Na 1992 neemt het ledental weer toe. Het wordt steeds algemener bekend dat hardlopen gezond is voor lichaam en geest. Ook Tempo richt zich naast atletiek op loopgroepen, al vanaf het begin met een gratis kopje koffie na de training. Er werd op de grasbaan op Sportpark Zuid getraind. Dit terrein werd oorspronkelijk voor vele sporten gebruikt; paardenrennen, rugby, tennis en atletiek. Er stond een tribune aan de Voormeulenweg. Deze tribune is later omgebouwd en dient nu als huisvesting voor onze kantine. In 2012 is de grasbaan vervangen door onze huidige kunststof atletiekbaan.

 

Geniet samen met je teamgenoten van de prachtige natuur in het Gooi. Beleving van het landschap, de sportiviteit, de koekjes bij de rust en de soep na afloop staan voorop op 4 september. Veel plezier bij de GBL!

 

Nog 3 weken te gaan tot de Gooise Beleving Loop

Wat leuk dat een heel aantal teams alweer onder dezelfde naam zich hebben ingeschreven! De teamcaptains zijn ondertussen aan de Whatsapp groep van de Gooise Beleving Loop toegevoegd. Zij zullen de overige teamleden toevoegen aan hun groep. Heb je je nog niet ingeschreven voor de GBL, doe dat dan via https://www.avtempo.nl/index.php?page=973&sid=2Wil je deelnemen in een bestaand of nieuw team maar je weet niet wie je daarvoor moet benaderen? Neem contact met ons op.

 

Als organisatie hebben we een ander parcours uitgezet dat uitstekend geschikt is voor loper en fietser bij elkaar. Natuurlijk hebben we gezocht naar een veilig parcours met zo min mogelijk oversteken over een drukke verkeersweg. Dan nemen we liever een hoogtedverschilletje via een natuurbrug. Nu gaan we iets meer over de grenzen van de route met jullie delen.

 

Tijdens de loop zal je zien dat je rent en fietst op de grens tussen Noord-Holland en Utrecht. Hoe zie je dat dan? De grens wordt gekenmerkt door 22 grenspalen en de route voert langs een aantal aan de oostkant van Hilversum. De palen zijn provinciale monumenten van de gemeente Noord-Holland. De grens tussen de provincies Noord-Holland en Utrecht ter hoogte van Eemnes dateert uit 1351. Het resultaat na jarenlange grensconflicten onder andere vanwege het gebruik van de veengebieden bij Eemnes door de Gooiers. Door de ontwatering van de veengebieden was het gebied geschikt geworden voor de profijtelijke turfwinning. Doordat de Eemnessers steeds westelijker gingen ontginnen raakten zij de belangen van de Gooiers.

In 1356 werd aan de Zuiderzee de eerste (houten) Leeuwenpaal of ‘Leopaal’ geslagen en van daar af liep de grens langs Eemnes kaarsrecht naar de Domtoren in Utrecht. Het gebied ten zuiden van Eemnes bleef nog lang omstreden. De definitieve provinciegrens werd vastgesteld in 1719, waarmee ook een einde kwam aan de onduidelijkheden over ‘niet bij het Gooi, maar wel bij Holland’ gebied, dat in de praktijk door Utrechters in gebruik was genomen.

 

Omstreeks 1730 zijn langs de hele grens, vanaf Laren genummerd, in totaal 22 hardstenen palen geplaatst, met aan Utrechtse zijde het wapen van de provincie Utrecht (combinatie van de wapens van Holland, Sticht en stad Utrecht) en aan Noord-Hollandse zijde het wapen van het graafschap Holland (model 1730). Deze vervingen de in verval geraakte of weer verdwenen houten palen uit 1719. In 1925 werden door Monumentenzorg nieuwe palen geplaatst naar een ontwerp van de Delftse hoogleraar A.W.M. Odé. De grenspalen uit 1925 bevatten de provinciewapens. Er resteren nog zeven exemplaren van het model 1730. In alle gevallen zijn de Noord-Hollandse wapens (westzijde) door weersinvloeden minder goed geconserveerd, dan de Utrechtse wapens (oostzijde). Omdat in beide wapens leeuwen zijn verwerkt, wordt de grenspaal Leeuwenpaal genoemd. De huidige Leeuwenpaal is weer een replica van een model 1730 uit de vorige eeuw. 

 

Volgende week vertellen we over hoe Tempo al 85 jaar geschiedenis schrijft in het Gooi.

 

 

 

 

Nog 4 weken tot de Gooise Beleving Loop

Binnenkort zullen we de teamcaptains toevoegen aan de Whatsapp groep van de Gooise Beleving Loop. Deze groep bestaat nog van de vorige editie en velen zijn nog lid. We blazen er nieuw leven in zodat we dit kanaal tijdens de GBL weer kunnen gebruiken om nuttige informatie te delen en om onderling belevenissen en foto’s uit te wisselen. We vragen de teamcaptains de overige teamleden toe te voegen aan de groep. De route, instructies en starttijden zullen we in de laatste week voor de GBL via de Whatsapp groep en de Clubapp met jullie delen. Als je nog niet hebt ingeschreven voor de GBL, doe dat dan via https://www.avtempo.nl/index.php?page=973&sid=2.

 

Deze week staat de televisietoren centraal, met zijn 196 meter het meest markante herkenningspunt van het Gooi. Ook tijdens de GBL kan de toren op diverse plekken dienen als oriëntatiepunt naar de finish bij Tempo. Oorspronkelijk begon de televisie vanuit Bussum. Op 2 oktober 1951 was de eerste uitzending vanuit studio Irene, een voormalige hervormde kapel, op de hoek van de Landstraat en de Kerkstraat. Daar waar nu het ING kantoor staat. Aan de ander kant van de weg, op de hoek van de Kerkstraat en de Nieuwstraat, verrees in 1955 een 30 meter hoge zendmast. Al snel werd deze mast “de puist van Bussum” genoemd. Maar eind jaren 50 verplaatste het mediagebeuren zich meer naar Hilversum, naar het terrein van de huidige studio’s. Eerst verscheen er nog een ijzeren toren van 70 meter, aan de Insulindelaan in Hilversum. Die werd in 1973 vervangen door de huidige betonnen toren, aan de Witte Kruislaan. De toren is ontworpen door Anton Auer en is vierkant, omdat een vierkante toren beter zou passen bij de bouwstijl van Willem Dudok, de architect van het stadhuis van Hilversum.

Oorspronkelijk was de toren 142 meter hoog. In 2001 is de toren verhoogd naar 196 meter met een stalen mast. Dit was nodig voor de introductie van digitale televisie. Niet de hoogste mast van Nederland, maar het is één van de herkenningspunten van de nationale media waar het Gooi ook zo bekend om is geworden.

Wisten jullie trouwens dat er onder de toren een bunker is. Deze bunker diende als Nucleair Chemisch Onderkomen in de koude oorlog. Voor het geval de Russen zouden komen, kon de omroep onder censuur gebracht worden en gecentraliseerd onder de Rijksvoorlichtingsdienst. Draaiboeken en films lagen gereed om nooduitzendingen te maken. Om deze zo vertrouwd mogelijk te houden zouden ook bekende Nederlanders ingeschakeld worden voor de presentatie. Er is in deze bunker geoefend, maar er is nooit een uitzending geweest.

 

Volgende week meer over andere markante palen; de grenspalen die de grens tussen Utrecht en Noord Holland markeren.

Nog 5 weken tot de Gooise Beleving Loop

 

Je kunt je inschrijven voor de Gooise Beleving Loop. Als je dat nog niet gedaan hebt, doe het dan binnenkort via https://www.avtempo.nl/index.php?page=973&sid=2. Inmiddels hebben zich vijf teams ingeschreven. Wist je dat deze loop heel geschikt is om deel te nemen met je gezin of met je loopvrienden. Door de afwisseling van fietsen en lopen is het voor iedereen goed te doen en kom je op plekken die we tijdens onze trainingen niet bereiken. Het tempo is ondergeschikt, gewoon gezellig samen lopen en genieten van de omgeving. Als je moe bent, wissel je met een van je teamgenoten en fiets je verder. De enige voorwaarde is dat er steeds tenminste één deelnemer loopt. En er zijn twee rustposten waar de GBL organisatie zorgt voor zelfgemaakte lekkernijen.

 

Ook dit jaar kent de GBL vier thema’s. Deze week belichten we het thema heide en zandverstuiving. Een groot deel van de GBL voert over bekende heidegebieden in het Gooi, zoals de Franse Kampheide, Westerheide en de Hoorneboegse heide. Eén van de mooiste gebieden is de Zuiderheide en de lager gelegen heidegebieden en zandverstuivingen. Het gebied rond het bekende theehuis ‘t Bluk is een plek van een typische Holocene zandverstuiving, ontstaan in de periode waarin ook de Noordzee ontstond en het Hollandse landschap is gevormd. Het zand kan gemakkelijk verstuiven omdat het vrijwel geen leem bevat, waardoor het weinig vocht vasthoudt. Daarnaast is het dekzand in de vorm van duinen afgezet. De toppen van de duinen zijn droog en kunnen zonder vegetatie gemakkelijk verstuiven. In het Gooi vinden we de grootste stuifzandcomplexen dan ook ten oosten van de stuwwallen, waar een dik pakket dekzand aanwezig is.

De rest van dit typische landschap is ontstaan door toedoen van de mens. Door overexploitatie is de vegetatielaag zwaar beschadigd. Het steken van heideplaggen, het afbranden van de heide en het laten grazen van schapen en runderen zorgden voor verschraling van de bodem en verdwijnen van de beschermende humusrijke bovengrond. De arme bewoners van Laren hakten hout in dit gebied om als brandstof te gebruiken omdat ze zich zelfs het vrij goedkope turf niet konden veroorloven. De vrouwen gingen hout sprokkelen in het bos en de mannen hakten bomen. Het kleinhakken van dit hout gebeurde op een oude stronk, dat als hakblok werd gebruikt. Dit hakblok werd op zijn larens “bluk” genoemd.

Het resultaat was dat de wind vrij spel had op deze schrale grond en op het fijne zand. Dat de zuidelijker geleden Leeuwenkuil laag ligt heeft hier alles te maken (hoewel het nog lager is komen te liggen door recente afgravingen van verontreinigde bodemslib). Door overwegend zuidwestenwinden is dit zand gaan verstuiven naar wat we nu kennen als ‘t Bluk.

 

Volgende week vertellen we meer over het bekendste oriëntatiepunt van het Gooi: de televisietoren.

 

 

 

 

Online 13 maart Algemene Leden Vergadering

Het bestuur van Tempo AV nodigt alle leden van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) op zaterdag 13 maart 2021 vanaf 13.00 uur. De ALV zal Online georganiseerd worden via "Teams". 
 
Het is helaas niet mogelijk gebleken om op korte termijn een bijeenkomst in persoon te organiseren. Vanwege de Coronamaatregelen is onze kantine nog dicht, en bijeenkomsten op het veld zijn voorlopig ook nog niet toegestaan. We willen echter niet te lang wachten met de goedkeuring van de begroting en onze plannen voor 2021.
 
We vragen begrip voor de situatie en hopen ondanks de beperking op een hoge opkomst!
 
De stukken (agenda, jaarverslag en begroting) zijn beschikbaar op de website en te vinden onder menu=> vereniging => algemene leden vergadering, in het besloten gedeelte (log daarvoor in via het "poppetje"-icoontje rechts bovenin op de website, een account aanmaken kan met het emailadres dat bekend is bij de ledenadministratie).
In de agenda is ook de link te vinden die toegang geeft tot de Online ALV. Voor gebruik van die link is geen installatie van software of app nodig, een browser is voldoende.
 
Als er vragen of problemen zijn met het inloggen of het toegang krijgen tot de ALV, neem dan contact op met onze secretaris.

Coronaregels per 14 december

Als gevolg van de nieuwe Corona maatregelen die zijn afgekondigd op 14 december heeft het bestuur in overleg met de technische commissie het volgende besluit genomen:

 • Trainingen voor pupillen en junioren (tot 18 jaar) zijn toegestaan met inachtneming van de geldende regels. Binnentrainingen voor pupillen kunnen niet doorgaan; pupillen mogen wel buiten trainen. 
 • Junioren A en senioren (18-35 jaar) kunnen op eigen gelegenheid blijven trainen op de baan in groepen van maximaal twee atleten. 
 • De master trainingen en de trainingen voor de loopgroepen zijn tot tenminste 19 januari afgelast. Ook onze gastgebruikers kunnen helaas geen gebruik maken van de baan.
Wel willen we al onze leden stimuleren om te blijven sporten, in groepjes van maximaal twee. Het is belangrijk om in beweging te blijven. Vraag je trainer om oefeningen of leuke looproutes.
 
Tot slot wenst het bestuur iedereen heel fijne feestdagen toe, en een sportief en gezond 2021! Onze traditionele nieuwjaarsreceptie kan begin januari helaas niet doorgaan. Maar we hopen van harte dat alles in de loop van het jaar weer normaal gaat worden, zodat we weer veel mooie trainingen, evenementen en wedstrijden kunnen organiseren.

Uitslagen Scholenestafette 2020

Scholenestafette ondanks beperkende  maatregelen toch weer succesvol!

Bijna 300 (!) basisscholieren van de groepen 5 t/m 8 streden dit jaar weer om de felbegeerde ingegraveerde estafettestok.

Het was met de beperkende maatregelen even wennen, zo mocht publiek er niet bij zijn, moesten de teambegeleiders 1,5 meter afstand van elkaar houden en werden de kinderen onder applaus aangemoedigd in plaats van juichen, roepen of schreeuwen.....
Dapper werd de 400 meter volgelopen. Voor de één ging dat gemakkelijk voor een ander was het heel moeilijk.

Door de regen in het begin van de middag was de baan nog wat gladder waardoor het wisselen van het estafettestokje nóg een stukje moeilijker was.

Super gedaan allemaal! Jullie mogen trots zijn op jullie prestatie!
 
De estafette stokjes worden nog gegraveerd en komen dan jullie kant op.
 
Lees meer

Scholenestafette 2020De scholenestafette gaat door!

Woensdag 30 september worden jullie op de atletiekbaan van Tempo AV verwacht voor de 8e editie van de Tempo Scholen Estafette!
Hieronder de regels in het kort en de wissel instructie vind je hier. Het tijdschema staat hier

Coronaregels:

 • Er is een gescheiden in- en uitgang.
 • Iedereen desinfecteert zijn handen bij binnenkomst bij de desinfectiezuil.
 • één begeleider per team, geen publiek toegestaan, deze registreert zich bij de poort
 • 1,5 meter afstand tot andere volwassenen
 • vaste plek langs het net
 • Er mag niet geschreeuwd worden, wel applaudisseren als de kinderen rennen.
 • u verlaat zo snel mogelijk het terrein na de prijsuitreiking
 • zie plattegrond Tempo onder aan, scrollen! 

Het startschema vindt u hier

Regels in het kort
Zes teams zijn maximaal tegelijk op de atletiekbaan tijdens de wedstrijd. Ieder team heeft zijn eigen kleur startnummer. Alle teamleden hebben een nummer (1 t/m 4) als startnummer. Ieder kind loopt (maar) 1 rondje van 400m. Zie ook de estafette instructie in de bijlage. Bepaal met je team vooraf de volgorde van de lopers. Dus wie er startnummer 1,2,3 of 4 krijgt. Bij voorkeur de volgorde aanhouden zoals is opgegeven. Nummer 1 start als 1e , nummer 4 als laatste loper. Zie voor de starttijd en de aanvang van je warming-up op het overzicht van de wedstrijd. Deze sturen we in een aparte mail naar de begeleiders.

Startnummer
De betaling van € 8,- contant en liefst gepast betalen in de tent van Tempo. Jouw team ontvangt dan de startnummers. De startnummers kun je met je eigen veiligheidsspeldjes vast maken op de voorkant van je shirt.

Kleding
Je draagt sportkleding en hebt goed zittende sportschoenen aan. Geen voetbalschoenen met noppen. Elk team heeft dezelfde kleur shirt, of schoolshirt met korte broek en gymschoenen. Sportkleding graag aan bij betreden terrein. Omkleden is  niet mogelijk in de kleedruimte. Je komt in je sportoutfit aan op het terrein. Jassen en tassen geef je af aan de teambegeleider.

De warming up
Zodra je je startnummer opgespeld hebt, mag je buiten direct links op het lange grasveld.  De gastheren onder de Tempo Tent zorgen ervoor dat je veilig en op tijd op het binnen terrein komt voor de warming up onder begeleiding van de trainers van Tempo AV. Op het middenterrein (grote grasveld) zijn alleen deelnemers voor de warming up en daar is de estafette instructie.

Wedstrijd
De trainers zorgen dat je optijd bij de start staat. Een startcommissaris zet de eerste loper op de startlijn. Je volgt zijn instructie op. Je voet precies op de lijn die hij aangeeft. Een starter met een echt startpistool start de wedstrijd.

Finish
Als je over de finish komt ga je rechts het veld af. Je krijgt een vaantje als herinnering. Je mag in het gras wachten op de prijs uitreiking. Aan het einde, als alle kinderen uit jouw leeftijdsgroep geweest zijn, worden de prijswinnaars opgeroepen. De drie snelste tijden over van alles series zijn prijswinnaar Zij gaan naar het binnenveld naar de huldiging. De estafettestokken worden de namen ingegraveerd en worden later op school persoonlijk bezorgd.
De rest van de deelnemers blijft achter de oranje netten. Na de prijsuitreiking verlaat je zo snel mogelijk het veld. Je gaat rechts om via de stoep voor de kleedkamers langs en door de deuren onder de kantine naar buiten. Er is een éénrichtingsverkeer.

Veel Plezier!
Wij hopen dat jullie ondanks de vele coronaregels, toch heel veel plezier hebben. Het wordt vast weer een spannende strijd! Doe je best en geniet!

 
Nog een paar praktische tips voor de ouders:
 
 • Afhalen startnummers 
  op het lange veld (tussen de baan en kantine, rechts bij binnenkomst) afhalen startnummers graag per team. 
 • Betalen
  per team € 8,=  (niet per kind los) bij het afhalen van de startnummers
 • Verzamelen             
  links op de baan verzamelen onder de rode Tempo Tent. Een gastheer zorgt ervoor dat de kinderen op de binnenbaan komen voor de warming-up  en ze krijgen uitleg hoe ze de estafette moeten lopen.
 • Kleding                
  elk team heeft dezelfde kleur shirt, of schoolshirt met korte broek en gymschoenen (zonder noppen) atletiek spikes mogen wel. Sportkleding graag aan bij betreden terrein.
 • Warming-up en uitleg
  een trainer van Tempo verzorgt de warming up en zorgt ervoor dat de kinderen op tijd bij de start zijn.
 • Start                     
  iedere groep stelt zich op achter een gekleurde pion naast de jurytrap. Op teken van de startcommissaris mag de eerste op de baan gaan staan voor de start en op teken van de startcommissaris mogen de volgende (nummers 2,3,4) op de baan gaan staan om het stokje te wisselen.
 • Startschot              
  Er wordt gestart met een officiële starter met startschot. Direct na het startschot mag de buitenste loper naar de binnenbaan gaan. Pas op voor hinderen.
 • Fairplay
  niet trekken, duwen en  inhalen rechts buiten om.
 • Finish                     
  Als de laatste loper van elke team over de finish is stopt de tijd.  Na de finish rechts de baan verlaten, achter de oranje netten. Er staat iemand om de weg te wijzen.
 • Prijsuitreiking           
  De snelste 3 tijden van alle series per groep 5, 6,7 en 8 winnen een prijs. Huldiging +/-5 minuten na binnenkomst van de laatste serie van elke groep (5,6,7,8) op het binnen  binnenveld. Alleen de prijswinnaars worden opgeroepen voor de huldiging de rest moet achter de oranje netten blijven.
 • Publiek
  Niet te gestaan vanwege corona.
 • Toiletgebruik
  Wij vragen iedereen thuis zijn behoefte te doen. In noodgevallen kan er gebruik gemaakt worden van een toilet. De toilet bij de kleedkamer is open, maar buiten wachten indien bezet, op 1,5 meter afstand.
 • EHBO/AED is aanwezig en te vinden bij de aanmeldtent

Tempo AV is niet aansprakelijk bij diefstal.
De organisatie heeft de mogelijkheid om in het tijdsoverzicht van de wedstrijd aanpassingen te doen op de dag zelf, als dit voor het verloop van de wedstrijd nodig is. 

 

 

Lees meer

Details voor de start van de GBL

Zaterdag 26 september is het zo ver: de start van de Gooise Beleving Loop. De start en finish zijn bij Tempo. Vanwege corona regels hebben we gespreide startijden, om 9:00 uur beginnen we. In het startschema (die je vind in de GBL whatsappgroep of via je teamcoördinator) staat hoe laat jouw team start. Om drukte onderweg te beperken, wordt de route in twee richtingen afgelegd. Als jouw team de route rechtsom aflegt, dan kom je eerst bij de rustpost in ’s-Graveland. Als jouw team de route linksom rent dan ga je eerst naar de rustpost bij de Vecht.

Ook bij de start willen we drukte vermijden. Zorg daarom dat je niet eerder dan 15 minuten voor jouw starttijd bij Tempo bent.  

Bij de start krijg je een geplastificeerde versie van de route met daarop ook noodnummers.

Klik hier voor de route linksom

Klik hier voor de route rechtsom

Volgende week sturen we nadere instructies.

Details voor de start van de GBL

Zaterdag 26 september is het zo ver: de start van de Gooise Beleving Loop. De start en finish zijn bij Tempo. Vanwege corona regels hebben we gespreide startijden, om 9:00 uur beginnen we. In het startschema (die je vind in de GBL whatsappgroep of via je teamcoördinator) staat hoe laat jouw team start. Om drukte onderweg te beperken, wordt de route in twee richtingen afgelegd. Als jouw team de route rechtsom aflegt, dan kom je eerst bij de rustpost in ’s-Graveland. Als jouw team de route linksom rent dan ga je eerst naar de rustpost bij de Vecht.

Ook bij de start willen we drukte vermijden. Zorg daarom dat je niet eerder dan 15 minuten voor jouw starttijd bij Tempo bent.  

Bij de start krijg je een geplastificeerde versie van de route met daarop ook noodnummers.

Klik hier voor de route linksom

Klik hier voor de route rechtsom

Volgende week sturen we nadere instructies.

Scholenestafette 2021

Op woensdag 29 september 2021  zal bij Tempo Atletiekvereniging de 9e editie van de Scholenestafette worden georganiseerd. 

Een flitsende activiteit speciaal gericht op de moderne schooljeugd met een volle agenda. De activiteit duurt maximaal een uur per groep. 

Basisschoolkinderen uit de groepen 5 t/m 8 (schooljaar 2021-2022) stellen zelf een team samen van 4 kinderen. Het liefst uit 1 groep. Met het team gaan zij proberen om zo snel mogelijk de estafette (4x 400m) te lopen. Welk team is het snelst en mag zich Estafette kampioen 2021 noemen? De prijswinnaars krijgen ook een prijs in stijl... Een estafette stokje met de namen erin gegraveerd. Alle deelnemers ontvangen ook een herinnering.

De kosten zijn € 8,00 per team.  Betaling per pin of  contant, per team bij het ophalen van de startnummers op de wedstrijddag.

 U kunt zich hier inschrijven middels deze link tot en met vrijdag 24 september

Nadat alle inschrijvingen binnen zijn zullen wij het startschema opmaken en deze ontvangen alle contactpersonen uiterlijk dinsdagmorgen 29 september. Met het startschema zult u ook de laatste instructies ontvangen. Wij zullen de laatste regels van het RIVM hanteren.

Globale indeling van de starttijden:
Groep 5: 14.00 - 14.45
Groep 6: 15.00 - 15.45
Groep 7: 15.45 - 16:30
Groep 8: 16.30 - 17.15

Ook kunt u informatie vinden op deze flyer. Volg ons ook voor het laatste nieuws ook op het vrij toegankelijke Facebook
Voor vragen kun je contact op nemen met de organisatie via deze link.

 

Wij organiseren de Scholenestafette om leerlingen van basisscholen in onze omgeving kennis te laten maken met de atletieksport. Hoe dat er aan toegaat en wat kinderen kunnen presteren, willen we breed onder de aandacht brengen, zodat ook degenen die hier niet bij aanwezig zijn geweest kunnen zien of deze sport iets voor hen zou kunnen zijn. Hiermee proberen wij, als vereniging, ook bij te dragen aan het regeringsbeleid om meer mensen (vooral ook kinderen) aan het sporten te krijgen. Dat proberen we op een leuke en inspirerende manier te doen en daar hoort bij dat bekend wordt gemaakt welke prestaties er zijn geleverd. Een volstrekt gebruikelijk iets in de sport.


Tijdens het evenement worden net als andere jaren foto's gemaakt van de deelnemers. Met deze foto's promoten wij de Scholenestafette zoals hierboven genoemd. De foto's worden gepubliceerd op onze website en gedeeld via Social Media. Indien u bezwaren heeft tegen het publiceren van bepaalde foto's, kunt u een onderbouwd verzoek daartoe aan ons sturen. U kunt hiervoor contact opnemen met de organisatie via dit contactformulier met opgave welke foto het betreft. Foto's van winnaars kunnen niet verwijderd worden. Met het meedoen aan de Scholenestafette gaat u akkoord dat er foto's gemaakt worden. Uiteraard houden wij rekening met de Privacy. Hoe dat geregeld is kunt u hier lezen.
 

Foto's 2019 gemaakt door Tom Veldman klik hier
Foto's gemaakt door Douwe Drost, klik hier
Foto's 2018 zijn hier te vinden.

 

Coronaregels!

Er zijn 13 oktober 2020 extra maatregelen bekend gemaakt die ervoor moeten zorgen dat verdere uitbreiding van het Coronavirus wordt ingedamd. Tempo neemt de gezondheid serieus en daarom hebben we besloten dat per direct alle trainingen voor iedereen vanaf 18 jaar worden afgelast. Hoe spijtig we dat ook vinden omdat sport niet alleen gezond is, maar ook voor verbinding zorgt. De trainingen voor pupillen en junioren (<=17 jaar) kunnen gelukkig wel doorgaan met in achtneming van alle maatregelen die op dit moment al van kracht zijn.

De kleedkamers blijven vanaf morgen dicht. De kantine is al gesloten maar is voor noodzakelijk overleg voor maximaal tien personen beschikbaar. De wc boven blijft ook beschikbaar.

In principe blijven deze maatregelen de komende vier weken van kracht. Als eerder anders moet worden besloten, zullen we dat melden. We roepen iedereen op zoveel mogelijk individueel (of in groepjes van maximaal 4) te blijven sporten eventueel met trainingsinstructies van de trainers. Blijf bewegen, blijf gezond.

Namens het bestuur van Tempo,

Met sportieve groet,
Martin Bos, voorzitter 

Afstand houden

 • Blijf anderhalve meter afstand houden, met de volgende uitzonderingen:
 • Jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden;
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven daarnaast geen anderhalve meter afstand te houden tot anderen;
 • Personen die tot één huishouden/gezin behoren hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden;
 • Bij aankomst op het sportterrein desinfecteren je je handen. Dit geldt voor iedereen ouder dan 12 jaar.
 • Trainingsmaterialen die door sporters worden gebruikt (zoals kogels, speren en discussen), worden na afloop schoongemaakt en gedesinfecteerd.
 • Laat je bij COVID-19 klachten en symptomen testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is. Blijf ook thuis als iemand binnen het huishouden koorts of benauwdheid heeft.

Toegang tot faciliteiten

 • Er is een gescheiden in- en uitgang. De ingang is via het hek, de uitgang via de kantine deur aan de voorzijde. Houd je aan deze looprichting!
 • De kleedkamers zijn gesloten.
 • De kantine is gesloten. 
 • De kantine is alleen beschikbaar voor noodzakelijk overleg in kleine groepen (zoals bestuurs- en commissievergaderingen, tot maximaal 10 personen), waarbij iedereen zoveel mogelijk blijft zitten en afstand houdt.
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan.

Tot slot, blijf elkaar aanspreken op gedrag en toepassing van de regels. Het is belangrijk voor jezelf en anderen en de vereniging dat we ons allemaal aan deze regels houden.

 

Tempo AV mag weer open voor trainingen voor de Jeugd

Op 21 april heeft onze premier Mark Rutte in een persconferentie aangekondigd dat enkele Corona maatregelen worden versoepeld. Sportverenigingen mogen onder voorwaarden hun deuren weer openen voor trainingen voor de jeugd tot en met 18 jaar oud. Goed nieuws voor ons! Tempo AV is achter de schermen hard bezig geweest om dat voor elkaar te krijgen. Er is een uitgebreid plan van aanpak gemaakt dat naar de Gemeente en de Veiligheidsregio is gestuurd voor goedkeuring, en die goedkeuring is verleend.

Kort samengevat komt het hierop neer:

 • Trainingen voor de pupillen starten na de meivakantie op woensdag 6 mei.
 • Trainingen voor de junioren starten op zaterdag 2 mei.
 • We houden ons aan alle richtlijnen van het RIVM en van de Atletiekunie.
 • Ben jij of één van jouw familieleden ziek, verkouden of snotterig, dan moet je thuisblijven.
 • Om aan alle regels te kunnen voldoen zijn de meeste trainingstijden aangepast en moeten we het aantal atleten dat wordt toegelaten beperken. De nieuwe trainingstijden staan hier.
 • Iedere atleet moet zich bij elke training van tevoren aanmelden bij de trainerscoördinator, anders word je helaas niet toegelaten. Hierover krijgt iedereen apart bericht.
 • Alle kleedkamers en de kantine zijn gesloten. Er is beperkt wc gebruik mogelijk, dus ga thuis naar de wc. Was ook thuis goed je handen.
 • Ouders mogen niet het terrein op, dus zij zetten hun kind af aan de Voormeulenweg of de fietsenstalling. Er staan coördinatoren klaar om kinderen via het hek naar binnen te begeleiden. Afhalen van de kinderen gaat op dezelfde manier; de uitgang is via de deur 5 meter rechts van het hek.
 • Kom zoveel mogelijk op de fiets om opstoppingen te voorkomen. En houd je zo goed mogelijk aan de begin- en eindtijden van de trainingen, dus niet te vroeg en niet te laat.
 • Direct na binnenkomst op het terrein is het verplicht om altijd de handen te reinigen met de handgel. Zo nodig ook tijdens de training om vuile handen te reinigen. Er staan pompjes met handgel klaar.
 • Op het terrein hoeven kinderen tot en met 12 jaar oud zich niet aan de 1,5 meter afstand regel te houden, maar iedereen van 13 jaar en ouder wel, dus ook trainers. Trainers houden ook 1,5 meter afstand tot de atleten.
 • De groep van tweedejaars D junioren bestaat uit kinderen die 12 en 13 jaar oud zijn. Als zij samen trainen dan houden ze zich allemaal aan de 1,5 meter afstand regel. Junioren A die 19 jaar oud zijn mogen helaas niet meetrainen.
 • Atleten delen geen trainingsmateriaal met elkaar; alles krijgt een gekleurde sticker en iedereen houdt zijn eigen kleur gedurende de training. Alle trainingsmaterialen worden na elke training gereinigd. Iedereen neemt ook zijn eigen bidon steeds mee.
 • Atleten die zich niet aan de regels houden kunnen worden weggestuurd van de training.

Ook al was dit een samenvatting, zijn het nog een heleboel regels. Desondanks hopen we op ieders begrip en medewerking. We zijn heel erg blij dat we weer open mogen en hebben er heel veel zin in!

Maatregelen Tempo activiteiten i.v.m. coronavirus

Beste atletiekliefhebbers,
 
Nadat we gisterenavond een mailing hadden uitgedaan over het advies van het RIVM om in verband met het coronavirus alle activiteiten waar meer dan 100 mensen samenkomen af te gelasten, is er weer veel gebeurd. Inmiddels hebben de Atletiekunie, het NOC*NSF en andere sportbonden aangescherpte adviezen verspreid en roepen op om alle clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen af te gelasten. Daarop hebben veel sportverenigingen in de omgeving besloten om naast de evenementen ook de trainingen af te gelasten.
 
Om misverstanden en onrust te voorkomen gaat Tempo hierin mee. Daarom zullen vanaf 14 maart tot en met 31 maart ook alle trainingen en alle andere bijeenkomsten bij Tempo worden afgelast.
 
Deze maatregelen gelden in ieder geval tot eind maart. Mocht de RIVM met aanvullende berichten komen dan zullen we ons daaraan aanpassen.
 
We vinden het heel vervelend om deze maatregelen te moeten nemen, en hopen op ieders begrip.
 
Het bestuur van Tempo Atletiek Vereniging
 
 

Algemene Leden Vergadering

Zaterdag 7 maart om 12.00 uur in de kantine!

In de ALV zal vooral de jaarrekening 2019 moeten worden goedgekeurd en ook de begroting 2020.
Daarnaast wordt er kort teruggeblikt op 2019 om op die manier een soort jaarverslag te geven.
Ook zal er een bestuurswisseling plaatsvinden. 
 
De (jaar)stukken die bij de agenda horen zijn te vinden op het besloten gedeelte van de website. Linker hoofdmenu: kopje vereniging en dan Algemene LedenvergaderingLog eerst  in bij het ledengedeelte daar kun je verdere informatie vinden. (als u niet ingelogd bent ziet u een foutpagina staat)
Lees meer

Nieuwjaarsreceptie goed bezocht

Zaterdag 4 januari werd de nieuwjaarsreceptie gehouden in de vernieuwde kantine van Tempo.

Na een speech van de voorzitter waarbij gekeken werd naar 2019 en de verwachtingen van 2020 werden uitgesproken, kon er getoost worden met een alcoholvrije champagne op het nieuwe jaar. Deze keer geen oliebollen of appelflappen maar een slagroomsoes.

 

Night Run Bussum 5 januari: schrijf je nu in

schrijf je nu in voor de gezelligste loop in het donker!
 
Samen met atletiekvereniging TEMPO AV organiseert Runnersworld Bussum op zondag 5 januari 2020 de Night Run Bussum.

Een gezellig loopevenement in het donker met afstanden van ongeveer 5, 7,5 of 10 kilometer (de keuze van de afstand kan op de avond zelf bepaald worden). We starten 19.30 uur vanuit onze winkel.

 Meld je nu aan voor deze Night Run! De eerste 50 inschrijvingen ontvangen een gratis hoofdlampje en voor iedereen hebben we een kortingsbon van 20 euro voor nieuwe hardloopschoenen en natuurlijk heel veel fun!

 De Night Run is echt een FunRun zonder tijdsregistratie. De winnaar is de meest opvallende en/of ludiek verklede/verlichte deelnemer. Deze ontvangt een GRATIS paar hardloopschoenen dus maak er wat moois van!

 Inschrijven kan in de Runnersworld winkel of per mail: info@runnersworldbussum.nl  (inschrijfgeld is 10 euro).

 De Night Run steunt Stichting Kanjer wens (www.kanjerwens.nl). Stichting Kanjer wens vervult wensen van kinderen met een ernstige ziekte of chronische aandoening.

 

 

Nieuwjaarsreceptie op 4 januari om 12 uur in de kantine

Het bestuur van Tempo Atletiek Vereniging nodigt alle leden en ouders van jeugdleden uit voor de nieuwjaarsreceptie  op 4 januari om 12.00 uur in de kantine.

De pupillen hebben dan nog geen trainingen.
De trainingen zullen  voor de loopgroepen een half uur later starten voor en half uur eerder voor de baanatletiek, zodat we met zijn allen om 12 uur kunnen toosten op het nieuwe jaar! 

Lees meer

Voorbeeld III

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

 

Lees meer

Voorbeeld II

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. 

Lees meer

Voorbeeld I

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. 

Lees meer

Voorbeeld III

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. 

Lees meer

Voorbeeld II

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. 

Lees meer

Voorbeeld I

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. 

Lees meer

Voorbeeld III

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. 

Lees meer

Voorbeeld II

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. 

Lees meer

Voorbeeld I

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. 

Lees meer

Clubcross 2020

Uitnodiging Club Cross 2020

Op zaterdag 14 maart 2020 is het na een jaar wachten weer zover. Onze eigen Club Cross op de hei in Bussum Zuid (bij het theehuis Heidezicht de hei op). Voor het gemak hebben we de pupillen alvast ingeschreven. De oudere jeugd en de loopgroepen schrijven zich ter plekke in. Kan je echt niet, dan willen we graag dat je je afmeldt bij je trainer.

Chronoloog:

Pupillen B/C jongens en meisjes   9.30 uur  1.000 meter
Pupillen A meisjes                        9.40 uur 1.500 meter
PRIJSUITREIKING  B+ C PUPILLEN    9.50 uur    
 Pupillen A jongens   9.55 uur 1.500 meter
Junioren D jongens en A, B, C en D meisjes     10.10 uur  2.000 meter
 PRIJSUITREIKING  A Pupillen  en D Junioren   10.25 uur  
Junioren A, B en C jongens  10.45 uur   3.000 meter
Dames en Heren Sen. en Master  10.45 uur  3.000 meter
Loopgroepen                     10.45 uur 3.000 meter
PRIJSUITREIKING  andere groepen 11.30 uur    
     

We verwachten je 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij de start (op het parkoers) om je startnummer op te halen, vast te spelden (vergeet niet die mee te nemen) en in te lopen. Voor de loopgroepen is deze ochtend een speciale trainingsochtend waarbij iedereen aan de ClubCross mee kan doen. Voor de deelnemers zijn er geen kosten maar worden er wel prijzen aan de winnaars uitgedeeld… Alle trainingen vervallen vanwege deze Club Cross.

Informatie bij: Je trainer, of bij Chris Winkel of bij Ton Frakking

Lees meer

Clubcross 2019 is op 2 maart 2019

 

Op zaterdag 2 maart 2019 is het na een jaar wachten weer zover. Onze eigen Club Cross op de hei in Bussum Zuid (bij het theehuis Heidezicht de hei op). Voor het gemak hebben we de pupillen alvast ingeschreven. 

De oudere jeugd en de loopgroepen schrijven zich ter plekke in. Kun je echt niet, dan willen we graag dat je je afmeldt bij je trainer.

 

Chronoloog:

 

Pupillen B/C jongens en meisjes 09.30 uur
1000 meter
Pupillen A meisjes                                      
09.40 uur      
1500 meter
Pupillen A jongens 09.55 uur              1500 meter

Junioren D jongens en A, B, C en D meisjes

10.10 uur 
2000 meter
Prijsuitreiking  Pupillen                  10.25 uur   
Junioren A, B en C jongens 10.45 uur           
3000 meter
Dames en Heren Senioren en Masters 10.45 uur
3000 meter
Loopgroepen       
10.45 uur              3000 meter
Prijsuitreiking                                          
11.30 uur  

 

We verwachten je 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij de start (op het parkoers) om je startnummer op te halen, vast te spelden (vergeet niet die mee te nemen) en in te lopen.

 

Voor de deelnemers zijn er geen kosten maar worden er wel prijzen aan de winnaars uitgedeeld!

 

Alle atletiektrainingen vervallen vanwege deze Club Cross  en voor de loopgroepen is deze ochtend een speciale trainingsochtend waarbij iedereen aan de ClubCross mee kan doen.

 

Informatie bij: Je trainer, of bij Chris Winkel of bij Ton Frakking.

                                                              

uitslagen 6e scholenestafette

  

Wat was het weer een spannende strijd! Ook dit jaar is weer gebleken dat je die 400 meter niet eventjes doet. Bij teamsporten zijn de kinderen gewend om korte stukjes te sprinten en dan blijkt 400 meter toch een serieuze afstand.  

 

Dapper werd er door iedereen gestreden, heel goed aangemoedigd door andere schoolgenootjes maar vooral ook ouders, juffen en meesters.

 

De meesten wisten er nog een eindsprint uit te persen. Waardoor de tijden echt heel dicht bij elkaar lagen. Een officiële starter met een echt startpistool en een officiële wedstrijdjury zorgden dat alles goed geklokt werd.

Alle tijden werden geklokt en de snelste 3 van alle series per leeftijdsgroep mochten op het podium staan.

 

Binnenkort wordt een estafettestokje gegraveerd met de namen van de winnaars op de scholen bezorgd.  Gefeliciteerd allemaal. Jullie hebben allemaal super gelopen. Ook zonder prijs zijn jullie kanjers! Wij vonden het fijn dat jullie er allemaal waren! Groep 5, 6 en 7 tot volgend jaar!

 

 

 

 

Groep 5, de tijden en de overige uitslagen vind je hier

1. Hoeksteen Soccer Boys        Ties, Jimmy, Seb, Jack
2. Hoeksteen de Flitsende Wolven Maartje, Jikke, Rowier, Jurre
3. Gooiland de Amiibo'sb    When, Hidde, Lodewijk, Philine

 

 

 

Groep 6, de tijden en de overige uitslagen vind je hier

1. Calsschool

the reverenge of the withe tigers

Zara, Niek, Thomas, Julian
2. Calsschool Calsprinters 1 Benjamin, Hidde, Elske, Mats
3.Vondelschool Vondelkanjers    Fieke, Tycho ,Siebe, Lotte

 

 

Groep 7, de tijden en de overige uitslagen vind je hier

1. Juliana Dalton

De snelle duikelaars

Timme, Boet, Mats, Floris
2. Calsschool Vlug Terug Beau, Faas, Adriaan, Thijmen
3. Vitusschool Vitustijgers Dilano, Ajivan, Joshua, Tom

 

 

 

 Groep 8, de tijden en de overige uitslagen vind je hier

1. Van der Muelen Vastwijk De Kanonnen Joshua, Floor, Joep, Rosalie
2. De Hoeksteen    Stormkippen    Pelle,Mendo,Wiebe,Quinten
3. Oranje Nassau School ONS Ole, Rover, Floris, Giulian


Foto's gemaakt door Tom Veldman en Ingrid Drost vind je hier

 

 

Lees meer

3 oktober Scholenestafette 2018

 

 

 

Vandaag is het zover! Het laatste startschema vindt je hier

De puzzel om de starttijden te verdelen over de groepen is begonnen. De deelnemers krijgen uiterlijk 2 oktober, via de contactpersonen op het inschrijfformulier, bericht van de organisatie.

 

Startnummers afhalen bij de tent op het veld (en betalen startgeld)
Groep 5 vanaf 13.00 uur, prijsuitreiking 14.10 uur
Groep 6 vanaf 13.30 uur, prijsuitreiking 15.10 uur
Groep 7 vanaf 14.30 uur, prijsuitreiking 16.0 uur
Groep 8 vanaf 15.30 uur, prijsuitreiking 17.00 uur Je krijgt een startnummer. Deze doe je op je buik. Er is een gastheer deze vangt de teams op
Links op het veld bij de Tempo tent. De gastheer zorgt dat je op tijd bij de warming up bent. Vandaar uit
wordt je naar de start gebracht.
Nummers 1 van elke groep worden op de startstreep gezet. Er wordt gestart met een startpistool. Je loopt 1 rondje om het veld (niet te hard want het is best ver) , als nummer 1 weg is gaat nummer 2 op de baan staan. Nummer 1 geeft het stokje aan nummer 2, daarna gaat nummer 3 klaar staan en nummer 4 krijgt als laatste het stokje en loopt dan zijn rondje.

Na afloop het veld rechts verlaten. Je krijgt een herinneringsvaantje.

De tijd wordt opgenomen door een echte jury.
De snelste 3 teams van alle series, dus van hele leeftijdsgroep krijgen een prijs. Na afloop  kun je nog meedoen en kijken bij demonstraties hoogspringen, verspringen en fluitraketwerpen. De uitslagen worden na afloop hier neergezet. Ook worden de uitslagen via de contactpersonen verzonden.

 

Ook kunt u informatie vinden op deze flyer

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met de organisatie via deze link.

 

We hopen dat jullie een ontzettend leuke strijd hebben. Veel plezier!

 

 

 

 

We organiseren de Scholenestafette om leerlingen van basisscholen in onze omgeving kennis te laten maken met de atletieksport. Hoe dat er aan toegaat en wat kinderen kunnen presteren, willen we breed onder de aandacht brengen, zodat ook degenen die hier niet bij aanwezig zijn geweest kunnen zien of deze sport iets voor hen zou kunnen zijn.

Hiermee proberen wij, als vereniging, ook bij te dragen aan het regeringsbeleid om meer mensen (vooral ook kinderen) aan het sporten te krijgen. Dat proberen we op een leuke en inspirerende manier te doen en daar hoort bij dat bekend wordt gemaakt welke prestaties er zijn geleverd. Een volstrekt gebruikelijk iets in de sport. Tijdens het evenement worden net als andere jaren foto's gemaakt van de deelnemers. Met deze foto's promoten wij de Scholenestafette zoals hierboven genoemd.
De foto's worden gepubliceerd op onze website en gedeeld via Social Media. Indien u bezwaren heeft tegen het publiceren van bepaalde foto's, kunt u een onderbouwd verzoek daartoe aan ons sturen. U kunt hiervoor contact opnemen met de organisatie via dit contactformulier met opgave welke foto het betreft. Foto's van winnaars kunnen niet verwijderd worden. Met het meedoen aan de Scholenestafette gaat u akkoord dat er foto's gemaakt worden.Uiteraard houden wij rekening met de Privacy. Hoe dat geregeld is kunt u hier lezen.

 

Lees meer

Clubkampioenschappen 2018

                                                 

 Zaterdagochtend  22 september om 9.30 starten we met de clubkampioenschappen voor de Pupillen

 

De pupillen:
Zij doen verschillende onderdelen: sprint, ver, kogel of vortex, hoog en de lange afstand.
Rond 12.30 verwachten we de prijzen uit te kunnen reiken aan de clubkampioenen.

 

Doe jij mee? Schrijf je dan in via de trainer voor 20 september.

 

De starttijden voor de pupillen kun je hier vinden.

 

 

Junioren, Senioren en Masters:
Voor de junioren, senioren en masters is er een officiële meerkamp verdeeld over de zaterdagmiddag en zondag. Zaterdagmiddag 13.30 starten we met de verschillende onderdelen: kogel, ver, hoog, discus, speer, horden, sprint middel lange en lange afstand. Polstokhoog wordt er zondagmiddag gesprongen.
Zondag middag rond 15.30 eindigen we met een prijsuitreiking aan de clubkampioenen.  Inschrijven via de trainers tot 20 september.

 

Het chronoloog voor deze dagen vind je hier

 

Kom jij je clubgenoten aanmoedigen deze dagen? Neem iedereen mee, familie, vrienden, buren en laat je aanmoedigen!

 

En wie heeft er tijd om te helpen? We komen nog helpende handen te kort: zaterdagochtend, zaterdagmiddag, zondag? Wie maakt er een paar uurtjes vrij? Je kunt contact opnemen met Mariken via dit contactformulier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer

scholenestafette 2018

 

 

 Schrijf je in via deze link dan verschijnt er een inschrijfformulier.

 

Op woensdagmiddag 03-10-2018 zal de 6e Tempo Scholen Estafette worden gehouden op de atletiekbaan van Tempo Atletiek Vereniging uit Bussum.

 

Een flitsende activiteit speciaal gericht op de moderne schooljeugd met een volle agenda. De activiteit duurt maximaal een uur per groep. .
De inschrijving is geopend! Er kan alleen worden ingeschreven worden via de website.

 

Basisschoolkinderen uit de groepen 5 t/m 8 (schooljaar 2018-2019) stellen zelf een team samen van 4 kinderen. Het liefst uit 1 groep. Met het team gaan zij proberen om zo snel mogelijk de estafette (4x 400m) te lopen. Welk team is het snelst en mag zich Estafette kampioen 2018 noemen?

 

 

De prijswinnaars krijgen ook een prijs in stijl... Een estafette stokje met de namen erin gegraveerd. Alle deelnemers ontvangen ook een herinnering. 

 

Kosten van dit evenement zijn € 8,- per team. Contant te voldoen op de dag zelf bij het afhalen van de startnummers.

 

Vanaf maandag 10 september kan er via deze website ingeschreven worden

 

Schrijf je in via deze link dan verschijnt er een inschrijfformulier.

Er kan worden ingeschreven t/m 30 september 18.00 uur Daarna worden de starttijden ingedeeld en uiterlijk  dinsdag 2 oktober worden de starttijden bekend gemaakt.

 

Globale indeling van de startijden

start groep 5 tussen 13.00 en 14.00 uur (waarbij we proberen zo laat mogelijk te starten na 13.00 uur afhankelijk van het aantal deelnemers)
start groep 6 tussen 14.00 en 15.00 uur

start groep 7 tussen 15.00 en 16.00 uur
start groep 8 tussen 16.00 en 17.00 uur

 

Ook kunt u informatie vinden op deze flyer

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met de organisatie via deze link.

 

 

 

 

 

We organiseren de Scholenestafette om leerlingen van basisscholen in onze omgeving kennis te laten maken met de atletieksport. Hoe dat er aan toegaat en wat kinderen kunnen presteren, willen we breed onder de aandacht brengen, zodat ook degenen die hier niet bij aanwezig zijn geweest kunnen zien of deze sport iets voor hen zou kunnen zijn.

Hiermee proberen wij, als vereniging, ook bij te dragen aan het regeringsbeleid om meer mensen (vooral ook kinderen) aan het sporten te krijgen. Dat proberen we op een leuke en inspirerende manier te doen en daar hoort bij dat bekend wordt gemaakt welke prestaties er zijn geleverd. Een volstrekt gebruikelijk iets in de sport. Tijdens het evenement worden net als andere jaren foto's gemaakt van de deelnemers. Met deze foto's promoten wij de Scholenestafette zoals hierboven genoemd.
De foto's worden gepubliceerd op onze website en gedeeld via Social Media. Indien u bezwaren heeft tegen het publiceren van bepaalde foto's, kunt u een onderbouwd verzoek daartoe aan ons sturen. U kunt hiervoor contact opnemen met de organisatie via dit contactformulier met opgave welke foto het betreft. Foto's van winnaars kunnen niet verwijderd worden. Met het meedoen aan de Scholenestafette gaat u akkoord dat er foto's gemaakt worden.Uiteraard houden wij rekening met de Privacy. Hoe dat geregeld is kunt u hier lezen.

 

 

 

 

 

Lees meer

Oproep

Ledenadministratie Yvonne is gestopt per 01-10-2018!!!

Lees meer

Clubkampioenschappen 2017

Het is dit jaar de bedoeling dat we op 2 dagen clubkampioenschappen houden en wel op 15 en 16 juli.

 

De pupillen sporten op zaterdagmorgen 15 juli.De junioren, senioren en masters
starten zaterdag in de middag en doen  de eerste onderdelen afhankelijk van hun leeftijd een zes-, zeven-, acht-
of tienkamp. Om vervolgens de laatste onderdelen op zondag af te ronden.

 

Het is de bedoeling dat iedereen meedoet. De prijsuitreiking van de pupillen is zaterdag
na het laatste onderdeel en voor de ouderen om zondagmiddag na het laatste onderdeel.

 

Om mee te kunnen doen voor de prijzen is het de bedoeling dat je alle onderdelen meedoet.
Onderdeel gemist? Dan geen prijs, ook al is het puntentotaal hoger!

 

Het chronoloog van de pupillen is al bekend van junioren en ouder nog niet helemaal.

 

Kijk op atletiek.nu voor de laatste wijzigingen.

Inschrijving voor deze wedstrijd gaat via de trainers. Inschrijven op de dag zelf in principe niet mogelijk dus geef je zo snel mogelijk op bij je trainer!

5e Scholenestafette is op 27 september 2017!

 

logo_scholen_estafette_5_jaar_facebook_2_2.png

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Op woensdag 27 september 2017 zal bij Tempo Atletiekvereniging de 5e editie van de Scholenestafette worden georganiseerd.

 

Inschrijven is mogelijk vanaf 5 september. 

 

Schrijf je hier inDit kan tot en met 25 september 17 uur. Je krijgt een bevestiging per mail van de inschrijving.
Letop: aanmelden niet via mobiele telefoon, maar via computer.

 

Nadat alle inschrijvingen binnen zijn zullen wij het startschema opmaken en deze ontvangen alle contactpersonen uiterlijk dinsdagmorgen 26 september. 
De kosten zijn € 8,00 per team.  Betaling uitsluitend contant, per team bij het ophalen van de startnummers op de wedstrijddag.

 

Voor de nummers 1,2 en 3 (per groep 5 t/m 8) is er een prijs. En voor iedere deelnemer is er een attentie.

 

 Afgelopen jaar waren er voor het eerst sponsoren die een bijdrage leverden aan onze mooie activiteit in de vorm van een goodybag, met oa. een flesje water, een appel, een koek, een pen en een fluitje. Hier waren de kinderen heel blij mee. Ook dit jaar zijn er weer een aantal sponsoren. Zij staan aan de rechterzijde van deze site vermeld. Hartelijk dank voor deze bijdrage! Wilt u sponsor worden? Dat kan! Graag zelfs. Laat het weten via deze link.


Volg ons voor het laatste nieuws ook op het vrij toegankelijke Facebook

 

Archief

2016: Tom Veldman heeft de gehele dag foto's gemaakt. Bekijk ze hier
          Jurgen van der Straten heeft ook weer foto's weer gemaakt. Bekijk ze hier.

2015: Foto's van van Tom Veldman klik hier en van Mike Korpel en Jurgen van der Straten klik hier

2014: Foto's van Tom Veldman klik hier

 

De organisatie is via Anne Johan bereikbaar per mail via deze link.

Algemene ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op 8 april 2017 om 11.30 uur in de kantine. De stukken zijn te vinden door te klikken op de volgende links:


Het huidige ad-hoc Huishoudelijk Reglement gaat vervangen worden door een nieuw gemoder­niseerd Huishoudelijk Reglement (vast te stellen door de ALV), dat gebaseerd is op het Model Huishoudelijk Reglement van de Atletiekunie. Dit is een kader waarbinnen we zo goed mogelijk proberen te gaan werken.
Lees meer
Winnaars

4e editie van de scholenestafette een succes!

 

 

 

 

 

 

Sponsoren 2016 dank je wel!

 

Afgelopen weken zijn Daniëlle Grijpink en Diederik Troost samen met Anne Johan Lynch langs de sponsoren gegaan om ze persoonlijk te bedanken met een actie foto van de scholenestafette.

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De sponsoren reageerden allemaal zeer verheugd op de verrassing.

Ook Daniëlle en Diederik kregen een aandenken van hun sportieve prestatie als dank je wel. Omdat ze toch een paar vrij middagen op pad geweest zijn om bij iedereen langs te gaan. Dank je wel sponsoren, dank je wel Daniëlle en Diederik!

                                              .

 

 

 

 

 

 

 

 

Scholenestafette 2016

Woensdag 28 september was het zover de 4e keer dat we een estafettewedstrijd voor de scholen van Bussum en omgeving mochten organiseren. Wat was het een mooie dag!

 

Super mooi weer, enthousiaste deelnemers van groep 5 tot en met 8 streden om de fel begeerde estafettestok als prijs. Dapper werd er 4x 400 meter hardgelopen.

 

Maar liefst 336 kinderen in 84 teams mochten we verwelkomen. De organisatie kijkt terug op een prachtige dag!

In deze link vind je de volledige uitslag:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslagen groep 5 voor de rest zie link

1 De Hoeksteen De Ajax-renners Jesse Schuchhard, Aiden de Wit Merlijn Verhoeven, Jouke Jarigsma 6.03,89
2 De Hoeksteen de speedy's Mats Rietveld, Reijer Keegstra Anoek Jaartsveld, Dario Vilhana da Silva 6.07,05
3 St. Vitusschool Vitustijgers Dilano Bakker, Tom Fokker Ajivan Jesuths, Joshua vd Spek 6.08,03

 

Uitslagen groep 6 voor de rest zie link

 

 1  De Tweemaster The Speedy's Tim Bitter,
Boaz Horvers
Olaf Koopman, Finn Koopman 5.36,45
2 Sport BSO het Honk Honkers Carvin Theysen Hernandez, Milan Offerman Kasper Boersma, Mendo vd Brink 5.41,77
3 St. Vitusschool De Snelvalken Semih van Asselt, Florian Hermans Gino Reurekas, Fabian Janse 5.42,64

Uitslagen groep 7 voor de rest zie link

1 Van Der Muelen Vastwijk De Sprint Kanonnen Anne Dijkhuizen, Floortje Vermeulen Merijn Wijnants,  Luca Dooper 5.21,73
2 Vondelschool Vondel Girls Pien van der Molen, Emma Beek Malou vd Overvest, Jiske Terpstra 5.34,07
3 Curtevenne FC Turbo Toppers Louis, Thom Melle, Marieke 5.34,14

 

Uitslagen groep 8 voor de rest zie link

1 Juliana Dalton Running Men Olivier Simons, Thom Wits Colin van Erp, Max Simons 4.51,34
2 De Hoeksteen De Hoeksteen Toppers! Max Beijdorff, Yor Tordoir Casper Jaartsveld, Camiel Arnoldussen 5.01,50
3 Curtevenne De  Vlugge Japies Lars, Job Senna, Berend  5.02,07

 

 

 

 

 

Lees meer

Het is bijna zover de scholenestafette op 28 september

 

Het is bijna zover. De inschrijving is gesloten! Woensdag 28 september worden jullie op de atletiekbaan van Tempo AV verwacht voor de 4e editie van de Tempo Scholen Estafette! Hieronder de regels in het kort en de wissel instructie vind je hier. Het tijdschema staat hier

 

Regels in het kort
Zes teams zijn maximaal tegelijk op de atletiekbaan tijdens de wedstrijd. Ieder team heeft zijn eigen kleur startnummer. Alle teamleden hebben een nummer (1 t/m 4) als startnummer. Ieder kind loopt (maar) 1 rondje van 400m. Zie ook de estafette instructie in de bijlage. Bepaal met je team vooraf de volgorde van de lopers. Dus wie er startnummer 1,2,3 of 4 krijgt. Bij voorkeur de volgorde aanhouden zoals is opgegeven. Nummer 1 start als 1e , nummer 4 als laatste loper. Zie voor de starttijd en de aanvang van je warming-up op het overzicht van de wedstrijd. Deze sturen we in een aparte mail naar de begeleiders.

 

Startnummer
De betaling van € 8,- contant en liefst gepast betalen in de tent van Tempo. Jouw team ontvangt dan de startnummers. De startnummers kun je met je eigen veiligheidsspeldjes vast maken op de voorkant van je shirt.

 

Kleding
Je draagt sportkleding en hebt goed zittende sportschoenen aan. Geen voetbalschoenen met noppen. Omkleden is mogelijk in de kleedruimte (onder de kantine) derde blauwe deur. Dames naar rechts, heren naar het linkerdeel. Vergeet niet om 4 veiligheidsspeldjes voor je startnummer mee te nemen. Heb je een schoolshirt? Trek het aan en laat maar zien op welke school je zit!

 

De warming up
Zodra je je startnummer opgespeld hebt, mag je buiten direct links op het lange grasveld. De gastvrouw met microfoon roept jouw team op tijd om. Zij geeft ook aan wanneer je kunt oversteken naar het middenterrein voor je warming up onder begeleiding van de trainers van Tempo AV. Op het middenterrein (grote grasveld) zijn alleen deelnemers voor de warming up en daar is de estafette instructie. Kom dus op tijd!

 

Archief

2015: Foto's van van Tom Veldman klik hier en van Mike Korpel en Jurgen van der Straten klik hier

2014: Foto's van Tom Veldman klik hier

 

De organisatie is via Anne Johan bereikbaar per mail via deze link.

Volg ons voor het laatste nieuws ook op het vrij toegankelijke Facebook

Lees meer

Clubkampioenschappen 2016

Op zaterdag 1 oktober 2016 organiseerden we weer de jaarlijkse clubkampioenschappen.

 

De vrijdagavond voor de wedstrijd was de materiaalploeg druk in de weer de baan weer in orde te maken voor de wedstrijd. Lijnen van de werpsectoren werden uitgezet, het zand van de verspringbak werd omgeploegd en de netten werden langs de baan geplaatst. Zaterdagmorgen vroeg werd het laatste klaar gezet.

Om 9.15 kwamen de eerste atleten. Na een gezamelijke warming up kon begon de wedstrijd dan echt.De pupillen ging met de meeloop jury langs diverse onderdelen. Rond het middaguur waren zij klaar. En om 12.30 uur was de prijsuitreiking. Ook was er een prijsuitreiking voor een aantal meisjes.

De foto's hieronder staan ook in mijnalbum.nl

En de foto's Tom Veldman vind je daar ook en en via  deze link  kom je er!

De A1 meisjes zijn 5e geworden in de competitie en zij kregen hiervoor een beker. Daarna was de prijsuitreiking van de clubkampioenschappen voor de pupillen.

Er zijn heel veel goede  prestaties neergezet. De uitslagen zijn te vinden op Atletiek.nu

     

  
Jongens Pupillen A1                             Jongens Pupillen A2

1 Luca Dooper                                         1 Diederik Troost
2 Sem de Gooijer                                    2 Daan van Bake 
3 Jay Kriek                                                3 Birk Schiphorst 


  

 

Jongens Pupillen B                           Jongens Pupillen C
1 Jonas Barten                                                   1 Tomas Paimans
2 Jesse Bosch                                                    2 Tycho de Vries
3 Steven Coops                                                  3 Jitte Ydema

 

    

Meisjes Pupillen A1                           Meisjes Pupillen A2 
1 Rosalie Schouten                            1 Danielle Grijpink     
2 Jiske Terpstra                                    2 Fenna van Gulik    
3 Helene di Bucchianico                     3 Like Wiegman       

    

 

 

Meisjes Pupillen B                                         Meisjes Pupillen C

1 Anne Brouwer                                              1 Yorinde Speear
2 Sylke van Wijk                                              2 Cecilia Tromp
3 Katelijne Wolvius                                          3 Liv Kriek

 

In de middag begon de wedstrijd voor de junioren en de ouderen. Dit was een zeskamp waarbij iedereen van te voren moest aangeven welk onderdeel zou uitvallen. Dat werd een heel gepuzzel, maar daardoor werd de wedstrijd wel spannend. Tot op het laatste moment werd er gerekend en gepuzzeld en de uitslagen waren dan ook wel verrassend. Om 17 uur was de wedstrijd afgelopen. En op 26 regendruppels (Chris had ze geteld)
bleef het de hele dag mooi weer.

   

 Junioren Jongens A                                                Junioren Jongens B

1 Daan Alers                                                               1 Sebastiaan Ceuppens
2 Thomas van der Heijde                                          2 Job van den End
3 Ruben Harmsen                                                      3 Merijn Does

 


  

Junioren Jongens C                                          Junioren Jongens D

1 Karel Out                                                           1 Mees van Vliet
2 Ruben Kurvers                                                 2 Olivier van der Heiden 
3 Rutger Vincken                                                 3 Binne Brok

 
Masters

1 Chris Winkel
2 Sander Janse
3 Jan Willem vd End
  ]
         

                         

Junioren Meisjes B                                 Junioren Meisjes C
1 Femke van den Bos                                            1 Lieke Blommestein
2 Marith Sluijter                                                       2 Inge Slootbeek

3 Leonie Lake                                                         3 Yildiz Turan

 

 

 

Junioren Meisjes D                                               Masters
1 Femke Akkermans                                          1 Milja van Dael
2 Wies Rosenberg                                              2 Ineke vd Roest
3 Eva Tops
 

Lees meer

Gooise Merenloop


 

 

 Uniek éénmalig evenement ter gelegenheid van de fusie
Bussum - Naarden - Muiden - Muiderberg
DE GOOISE MERENLOOP  3 april 2016

 

Lees meer

Vrijwilligersavond 2015

Het bestuur nodigt alle vrijwilligers uit voor de vrijwilligersavond 2015 in ons clubhuis op zaterdag 7 Februari van 20:30 tot ong 00:30

Lees meer

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2014

 

Op 29 maart 2014 wordt weer de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehouden. De vergadering begint om 12.00u. De trainingen voor de loopgroepen zullen deze dag een half uur later beginnen, dus om 10.00u, zodat iedereen bij de vergadering aanwezig kan zijn. Het bestuur stelt je aanwezigheid zeer op prijs.

Als je inlogt op de website vind je onder de vereniging, algemene ledenvergadering alle documenten voor deze vergadering.

 

Lees meer

Lezing over Sportrusten

Zaterdag 15 maart 2014 om 11:00uur Lezing over het onderwerp: Sportrusten Zelf de voordelen ervaren van rustig ademen en hardlopen tegelijkertijd? Slim trainen is natuurlijk het mooist.

Lees meer

Run To The Start

In het najaar van 2016 start er weer een curcus Start to Run, hierna kan men eventueel doorstromen in Run to the Start!

 

 

 

 

Lees meer

Wallenloop 19 mei 2019 Naarden-Vesting

 
 mede mogelijk gemaakt door Baar Financieel Advies

 

Zondag 19 mei  2019 is de 36e Wallenloop

 

                    

Al 36 jaar (sinds 1983) wordt op de derde zondag in mei de Wallenloop rondom Naarden-Vesting georganiseerd.  De Wallenloop is van oudsher een recreatief hardloopevenement voor elk niveau en wordt georganiseerd door TEMPO Atletiek Vereniging. Er kan minimaal 1 en maximaal 4 rondjes over dit prachtige parcours gelopen worden.
Dit jaar is het ons gelukt om Baar Financieel Advies als hoofdsponsor te contracteren. Hierdoor zijn wij in staat om deze loop in detail nog beter te organiseren en Baar Financieel Advies levert ook een aanzienlijke bijdrage aan de goede doelen waarbij u tevens de mogelijkheid heeft om deze te steunen via uw inschrijving. Ook Givaudan levert een grote bijdrage in de vorm van het Givaudanplein waar u voor en na de loop van kunt genieten. Niet alleen deze 2 grote sponsoren zijn belangrijk maar ook alle andere sponsoren, die elk op hun eigenwijze hun bijdrage leveren.

 

Start en Finish

De start is gelegen naast de Utrechtse Poort, op de Kapitein Meijerweg in Naarden-Vesting. De finish ligt hier vlakbij, in de richting van de Utrechtse Poort. Dit is ca. 10 min lopen vanaf Sportcentrum De Lunet, waar de startnummers opgehaald kunnen worden. Sportcentrum De Lunet is gevestigd aan de Amersfoortsestraatweg 16 Naarden. Naast parkeergelegenheid is hier ook de mogelijkheid tot omkleden en kan men gebruik maken van de toilet en de douchegelegenheid.

  

Parkeren

Bij De Lunet bevindt zich een groot parkeerterrein. Op dit parkeerterrein kan worden geparkeerd door de deelnemers. Tempo AV zal het evenement van te voren melden bij de omliggende sportverenigingen. Bij te weinig parkeerplaatsen kan er worden geparkeerd bij het Naarderheem en bij Sportpark Amersfoortsestraatweg aan de Beethovenlaan. Overige parkeergelegenheden zijn aan het eind van de Amersfoortsestraatweg, voor de brug aan de linkerzijde (parkeren Abri).

 

Het Parcours

 

 

 

Social Media
Kijk ook eens op onze speciale
Facebook pagina van de Wallenloop Naarden
en volg ons via Twitter en Instragram
.


Afstanden

1. SKBNM Kidsrun +/- 1 km Is speciaal voor kinderen vanaf 4 t/m 11 jaar
2. Kazerneloop   4,0 km    
3. Givaudan Bastionloop   7,5 km    
4. Baar Advies Arsenaalloop 11,0 km    
5. Vestingloop 14,5 km    


Starttijden

10.45 uur SKBNM KidsRun
11.00 uur  Overige afstanden

Kosten Wallenloop 2019
Voorinschrijving vanaf 15 maart 2019
Kidsrun (4 t/m 11jr)   € 4,-
Overige afstanden     € 8,-
Voorinschrijving mogelijk t/m 16 mei 2019

Na-inschrijving
Kidsrun (4 t/m 11jr)   €   5,-
Overige afstanden     € 10,-

 

T-Shirt                                        

U kunt een T-Shirt van de loop aanschaffen via inschrijven.nl. Kosten voor het shirt zijn € 15,-

 

De goede doelen van 2019
Wij hopen van harte dat u deze goede doelen van 2019 wilt steunen, want zonder donateurs is het moeilijk om de Reddingsbrigade en  Muziekvendel Nardinc draaiende te houden. Onze hoofdsponsor heeft al een aanzienlijke bijdrage toegezegd, helpt u ook een handje?

 

 

Reddingsbrigade Naarden
De Reddingsbrigade Naarden verleent al meer dan 50 jaar hulp op het Gooi- en IJmeer. Daarnaast zwemmen er wekelijks meer dan 70 kinderen als toekomstig lifeguard. Alle leden binnen deze organisatie werken op vrijwillige basis. Met het sterke en professionele team zijn ze inzetbaar voor de waterhulpverlening op het Gooi- en IJmeer en kunnen ze worden ingezet bij grote watercalamiteiten en overstromingen in Nederland.

 

 

 

Muziekvendel Nardinc
De blazers-/orkestgroep is een van de onderdelen van het Muziekvendel Nardinc. Naast concerten in de zaal van de verenigingsruimte van het Muziekvendel aan de Keverdijk in Naarden, waar zo'n 140 zitplaatsen gecreëerd kunnen worden, verleent het orkest ook medewerking aan concerten op diverse andere locaties. Denk daarbij aan concerten in de openlucht, in de grote kerk in Naarden, kerstconcerten en muzikale medewerking aan de jaarlijkse Nationale Dodenherdenking. Verder zijn er nog concerten gezamenlijk met andere muziek- of zangverenigingen.

Het grootste deel van de blazersgroep neemt ook deel aan de straatoptredens van de drumfanfare van het Muziekvendel Nardinc. En wordt de muzikale omlijsting verzorgd van diverse festiviteiten in de regio.

 

 

Lees meer

Algemene Info Nordic Walking

Sinds 1 november 2014 is trainster Paula Smits gestopt met trainingen geven voor het Nordic Walking bij TempoAV ivm haar verhuizing. Helaas is het ons nog niet gelukt om een vervanger/ster te vinden voor haar en zijn we genoodzaakt deze trainingen voorlopig te stoppen.  Op het moment dat de trainingen weer hervat zullen worden, zullen we dat via de website en social media bekend maken.

 

 

 

Nordic Walking:


In januari 2014 start een nieuwe groep met Nordic Walking onder begeleiding van gediplomeerd Nordic Walking trainer Paula Smits. Zondag om 10 uur vertrekken we vanaf het clubgebouw vanTEMPO aan de Voormeulenweg 24c in Bussum. De groep bestaat uit ongeveer 6 Nordic Walkers, die net begonnen zijn met deze sport. TEMPO  stelt de stokken beschikbaar. Iedereen is welkom! Het mooie is dat zowel jongere als oudere mensen op elk moment in kunnen stromen. Zonodig wordt wat extra aandacht besteed aan de eerste stappen alvorens met de groep mee te trainen. De techniek is makkelijk aan te leren.

De directe omgeving van TEMPO biedt alles wat een Nordic Walker zich maar kan wensen. Bos, heide, vlakke gedeelten en wat meer heuvelachtig gebied. De afwisseling in deze natuurlijke omgeving maakt, dat deze mooie en toch intensieve sport als heel leuk wordt ervaren! Een van onze deelnemers vertelde laatst dat zij tot haar eigen verrassing nooit opziet tegen manier van bewegen: "het is of ik vanzelf ga, sporten kost mij nu helemaal geen moeite meer!" En onderweg wordt regelmatig een kopje koffie genuttigd als de mogelijkheid zich voor doet. En die mogelijkheden zijn er meer dan u denkt!

 

 

 

Nordic Walking wordt al tientallen jaren beoefend. Met name in Finland hielden de skiërs buiten het winterseizoen hun conditie op peil door deze manier van lopen met stokken. Zo werd het langlaufen en Nordic Walking geïntroduceerd. De laatste 15 jaar is het aan een opmars bezig vanuit Duitsland en in Nederland is het is nu niet meer weg te denken .

Tijdens het wandelen steun je beurtelings op de stokken; dat geeft een prettige stabiliteit. Door de juiste afzet wordt de looppas automatisch verlengd en krijg je een gelijkmatig patroon van actief voortbewegen. Hoe beter de loophouding wordt, des te makkelijker en sneller je wandelt.

 

 

Nordic Walking is gezond

 

Het bijzondere aan Nordic Walking is dat jouw lichaam vrijwel ongemerkt tijdens het lopen een totale workout ondergaat! Het hele lichaam doet mee met de ritmische stokinzet- en loopbewegingen. Het spierenstelstel doet rustig, maar actief mee; zowel de strek- en buigspieren van de onderarmen, de rug-, schouder- en borstspieren als de nek- en buikspieren worden geactiveerd. Ademhaling, long- en hartfunctie worden merkbaar verbeterd. Door het gebruik van de stokken verbetert het looppatroon en het ritme, waardoor de benen minder zwaar worden belast dan bij Sportief wandelen.

 

 

Iedereen kan het leren

 

Mensen met overgewicht of andere lichamelijke beperkingen kunnen zoals gezegd ook mee doen. Na een operatie is Nordic Walking doorgaans een prima manier om weer te beginnen met bewegen! Bij twijfel kan de huisarts geraadpleegd worden. Afgeraden wordt om Nordic Walking op eigen houtje te starten; dan is de kans op een blessure groot, omdat men verkeerde technieken toepast en geen aandacht aan de houding geeft. De techniek die aan jou geleerd wordt door onze gediplomeerde trainer, is de diagonaal-pas. Elke les begint met uitleg, een warming up, oefeningen, een kerntraining en een coolingdown. Dat kan veel blessureleed voorkomen.

   

 

Het programma Nordic Walking en het niveau van de groep

 

In samenspraak met de groep wordt een afwisselend schema opgesteld, zodat iedereen van te voren weet wat er gaat gebeuren. En als het regent? Dan gaan we ook, het gaat eigenlijk altijd door! Afgelopen seizoen is het twee keer wegens hevige regenval en windvlagen niet doorgegaan. Onze groep heeft niet de snelheid centraal staan, maar het plezier en het verantwoord bewegen. Uiteraard is er de ambitie om vooruit te komen en stellen we vooraf onze persoonlijke doelen. De groep past zich aan bij het algehele niveau van de groepsleden. We splitsen onderweg zo nodig op voor diegenen die een sneller rondje willen lopen.

 

 

 

Lees meer

Algemene Info Sportief Wandelen

 

Sinds november 2014 is trainster Paula Smits gestopt met trainingen Sportief Wandelen geven bij TempoAV ivm haar verhuizing. Helaas is het ons nog niet gelukt om een vervanger/ster te vinden voor haar en zijn we genoodzaakt deze trainingen voorlopig te stoppen. Op het moment dat de trainingen weer hervat zullen worden, zullen we dat via de website en social media bekend maken.

 

 

 

 

 

Sportief Wandelen

 

  

Al sinds 8 maart 2008 wandelt een enthousiaste groep Sportieve Wandelaars , onder leiding van gediplomeerd wandeltrainer Paula Smits. Elke zaterdagmorgen om negen uur starten er bij het clubgebouw van TEMPO AV aan de Voormeulenweg 24c in Bussum ongeveer acht tot tien wandelaars, die gezamenlijk er op uit trekken in de prachtige omgeving van de Bussumse hei. Of de meer bosrijke omgeving van het landgoed Beek en vele andere mooie plekken in de buurt. Rond de klok van uiterlijk elf uur staan thee en koffie klaar in het clubgebouw, en wordt er nog even nagepraat.

 

 

  

Wat is het verschil tussen wandelen en Sportief Wandelen?

 

Wandelen is leeftijdloos. Je ziet veel mensen wandelen, jong, oud, alleen, of in een groep. Er is geen drang tot prestatie, je wandelt voor je plezier of om fit te worden of te blijven. Steeds meer mensen laten de auto voor de korte afstanden staan, en pakken de fiets of, als het even kan, gaan lopen. Naar het werk, vrienden, of gewoon een boodschap doen. Wanneer je wandelt met een groep, is dit niet alleen gezellig om met elkaar op te trekken, maar kan het gelijkertijd een uitdaging zijn om regelmatig te blijven bewegen. Of om wat langere afstanden te gaan lopen, zonder dat dit een wedstrijd wordt met winnaars en verliezers.

Sportief Wandelen wil graag aansluiten bij deze ontwikkeling, en probeert behalve het sociale element, ook de sportieve kant aandacht te geven. Dat betekent dat er tijdens de wandelingen aandacht is voor de technische kant van het wandelen, uithoudingsvermogen, lenigheid en kracht. Iedereen kan naar eigen mogelijkheden in zijn eigen tempo mee doen. Al deze trainingselementen hebben tot doel om een verantwoorde trainingsopbouw centraal te stellen. Op die manier worden blessures zo veel mogelijk voorkomen. Een training bestaat daarom uit een warming up, een kerntraining en een cooling down. Soms worden deze specifieke onderdelen in de wandeling zelf geïntegreerd. De trainer houdt altijd rekening met de individuele mogelijkheden van de wandelaars, en zorgt ervoor dat het wandelprogramma aansluit bij het niveau van de groep. Het principe "samen uit, samen thuis" is uitgangspunt bij elke wandeling. Hoewel het prestatie element ontbreekt, is er wel de uitdaging dat ieder zich op zijn eigen niveau probeert zich te verbeteren.

 

 

Het programma Sportief Wandelen bij TEMPO AV

 

Er is een zeer gevarieerd programma voor zowel beginnende als iets meer gevorderde wandelaars. Elk half jaar wordt een schema opgesteld in overleg met de groep, en worden de wandelingen en trainingen ingedeeld.Soms komen we op de fiets eerst naar de wandelplek, en starten we eens vanaf een andere locatie. Bijvoorbeeld bij Natuurmomenten in 's-Graveland, of in Oud Valkeveen. Zo kan iedereen van te voren zien wat er op de zaterdagen gedaan wordt. Onderweg maken we trouwens graag gebruik van de gelegenheid om tussendoor koffie of thee te drinken! En als het heel slecht weer is? We wandelen eigenlijk altijd! Per jaar worden er hooguit 1 of 2 wandelingen geschrapt wegens barre omstandigheden.

 

 

Het niveau van Sportief Wandelen

 

Er wordt van uit gegaan, dat deelnemers die zich bij de groep willen aansluiten, in staat zijn minimaal een half uur achter elkaar in een rustig tempo te kunnen wandelen. Hoeveel kilometer per uur wordt er gewandeld? Dat wisselt. Wij zijn niet echt een hele snelle groep. Gemiddeld rond de 6 kilometer per uur, soms wat minder, soms wat meer. Er worden kortere wandelingen georganiseerd met een wat hoger termpo of tempowisselingen, eventueel samen met specifieke oefeningen voor loophouding of loopscholing. Ook langere wandelingen komen aan bod, of een spelvorm waarbij lenigheid of coördinatie een rol speelt. Soms wordt er op het veld een korte circuit-training gehouden. De trainingen duren ongeveer anderhalf uur, inclusief warming up, oefeningen en dergelijke. Soms organiseren we een wat langere duurwandeling. Ook voor dit jaar zijn er enkele zaterdagen aangewezen, die niet starten vanaf het clubgebouw.

  

 

 

 

 

 

Nieuwe start 2014!

 

 

Bericht van het bestuur

 

Alvast de beste wensen en veel sportiviteit voor het komend jaar! Er staat veel te gebeuren in 2014, onder meer de eerste AU-wedstrijd op onze baan!

Als alle bubbels en oliebollen bezonken zijn, gaan we weer volop werken aan een mooi atletiekjaar!

De nieuwe huisstijl, met nieuw logo op de shirts, de cover van de Flits en de nieuwe website zijn zo een paar varanderingen.

 

Lees meer