Contributie

Ieder jaar wordt op de ALV (Algemene Leden Vergadering) de contributie voor het daarop volgende jaar vastgesteld. Voor opzegging en andere voorwaarden, zie onze Algemene Voorwaarden. 

Contributies 2023 

De ALV heeft vastgesteld dat het Tempo-deel in de contributie over 2023 met 15 euro zal stijgen t.o.v. 2022; dit geldt alleen voor de jeugdgroepen (pupillen, junioren). Ook zijn alle AU bijdrages licht gestegen. Voor de leeftijdsindeling volg deze link 
 

 
 
 
 
 
 

Groep 

 
 
 
 

AU bijdrage 

 
 
 
 

AU wedstrijd-licentie 

 
 
 
 

Tempo 

 
 
 
 

Totaal  

per jaar 

 
 
 
 

Pupillen  

 
 

€16,45  

 
 

€8,90  

 
 

€125,00  

 
 

150,35  

 
 
 
 

Junioren D en C (U14 en U16) 

 
 

€17,35  

 
 

€15,85  

 
 

€135,00  

 
 

€168,20  

 
 
 
 

Junioren B en A (U18 en U20) 

 
 

€17,35  

 
 

€15,85  

 
 

€140,00  

 
 

€173,20  

 
 
 
 

Senioren en Masters *1 )  

 
 

€18,80 

 
 

€25,35  

 
 

€146,50  

 
 

€190,65 

 
 
 
 

Recreanten  

 
 

€18,80 

 
 

n.v.t.  

 
 

€136,50  

 
 

€155,30 

 
 
 
 

Introductielidmaatschap *2) *3)  

 
 

€7,25 *2)  

 
 

n.v.t.  

 
 

€47,25 *2)  

 
 

   €54,50 *2)  

 
 
 
 

Studenten - Junioren B en A *3)  

 
 

€17,35  

 
 

€15,85  

 
 

€35,00  

 
 

€68,20  

 
 
 
 

Studenten - Senioren *3)  

 
 

€18,80 

 
 

€25,35  

 
 

€36,65  

 
 

€80,80 

 
 
 
 

Gastgebruikers *3)  

 
 

n.v.t.  

 
 

n.v.t.  

 
 

70,00 

 
 

70,00 

 

Bij alle vormen gelden eenmalig inschrijfkosten van €15. Dit is inclusief de inschrijfkosten die de AU aan Tempo doorberekent. 

*1) Loopatleten met wedstrijdlicentie vallen onder Senioren en Masters. 

*2) De contributie van € 54,50 voor het Introductielidmaatschap geldt voor een periode van 3 maanden en is exclusief het inschrijfgeld van €15. 

*3) Aan het Introductielidmaatschap, het Studentenlidmaatschap en het Gastgebruikerschap zijn aanvullende voorwaarden verbonden. Zie de Algemene Voorwaarden. Het Introductielidmaatschap is alleen bedoeld voor Recreanten. Het Gastgebruik is geen lidmaatschap van Tempo en is alleen bedoeld voor mensen die met een bij ons bekende niet-Tempo trainer gebruik maken van de baan op afgesproken tijden.  

Contributies 2022 

 
 
 
 
 
 

Groep 

 
 
 
 

AU bijdrage 

 
 
 
 

AU wedstrijd-licentie 

 
 
 
 

Tempo 

 
 
 
 

Totaal  

per jaar 

 
 
 
 

Pupillen  

 
 

€16,25  

 
 

€8,80  

 
 

€110,00  

 
 

€135,05  

 
 
 
 

Junioren D en C  

 
 

€17,15  

 
 

€15,65  

 
 

€120,50  

 
 

€153,30  

 
 
 
 

Junioren B en A  

 
 

€17,15  

 
 

€15,65  

 
 

€125,50  

 
 

€158,30  

 
 
 
 

Senioren en Masters *1 )  

 
 

€18,55  

 
 

€25,05  

 
 

€146,50  

 
 

€190,10  

 
 
 
 

Recreanten  

 
 

€18,55  

 
 

n.v.t.  

 
 

€136,50  

 
 

€155,05  

 
 
 
 

Introductielidmaatschap *2) *3)  

 
 

€7,15 *2)  

 
 

n.v.t.  

 
 

€46,85 *2)  

 
 

   €54,00 *2)  

 
 
 
 

Studenten - Junioren B en A *3)  

 
 

€17,15  

 
 

€15,65  

 
 

€31,40  

 
 

€64,20  

 
 
 
 

Studenten - Senioren *3)  

 
 

€18,55  

 
 

€25,05  

 
 

€36,65  

 
 

€80,25  

 
 
 
 

Gastgebruikers *3)  

 
 

n.v.t.  

 
 

n.v.t.  

 
 

€68,25  

 
 

€68,25