Running Blind Tempo

Running Blind Nederland bestaat al enkele jaren. Eind 2020 zijn Tempo AV  en Running Blind Nederland met elkaar in contact gekomen. Inmiddels heeft dat geleid tot een samenwerking. Kortom we kunnen zeggen dat Running Blind Tempo Bussum officieel bestaat. De commissie Running Blind binnen de vereniging is benoemd en zijn van start gegaan.

Wat is Running Blind
Running Blind biedt mensen met een visuele beperking de gelegenheid om (meer) te bewegen door (hard)lopen. Beweging is voor iedereen goed, maar van extra belang voor deze groep. Mensen die blind of slechtziend (en soms ook doof en/of slechthorend) zijn, kunnen in een isolement raken of last krijgen van depressieve gevoelens. Via Running Blind komen ze in contact met anderen, hebben ze afleiding en minstens zo belangrijk: ze werken aan hun uithoudingsvermogen en krijgen daardoor meer energie. Er is tijdens de trainingen volop aandacht voor de juiste houding en techniek.

Hoe werkt Running Blind
Kenmerkend voor Running Blind is het principe 'zelf nemen van initiatief en verantwoordelijkheid': Running Blind is bestemd voor en wordt bestuurd door blinden en slechtzienden, samen met de Running Blind buddy’s. De positieve effecten op de betrokkenheid, de deelname en het enthousiasme daarbij, zijn groot. De commissie binnen vereniging faciliteert dit.

Wat doet een Buddy?
De buddy is een persoonlijke gids (ogen en oren) en geeft de loper aanwijzingen. Zolang je dat consequent doet zal je merken dat na korte tijd het voor jou en je loopmaatje soepel verloopt. Ziende lopers geven elkaar ook aanwijzingen tijdens de trainingen in verband met de veiligheid zoals; paaltje, fiets voor, fiets achter, drempel etc.. Een buddy moet wel over een aantal capaciteiten beschikken. Voldoende conditie is belangrijk maar ook verbaal moet je alert en duidelijk kunnen communiceren.

 

 rb_1.jpg

Hoe meld je je aan als Buddy
Na je aanmelding via deze link naar het contactformulier vindt er een gesprek plaats met de commissie en na een wederzijds committent zal er een trainingsproces worden opgestart. Na deze korte training en uitleg kun je worden opgenomen in het schema

Hoe wordt je trainer?
Meld je aan via deze link naar het contactformulier en een van de commissie leden neemt contact op met jou.

Wat doe je als je als loper lid wilt worden?
Als loper meld jij je aan op de site van Tempo AV, bij het kopje: lid worden (of druk op deze link), hier staat de procedure beschreven . Uiteraard krijg je eerst een aantal proeflessen. 

rb1_1.png