Opmerking voor niet ingelogde bezoekers

Naast onderstaande documenten zijn de volgende documenten ook op deze pagina beschikbaar, maar alleen voor ingelogde bezoekers: 

  • Statuten van Tempo AV 

  • Trainersrollen en trainerskenmerken 

  • Reglement vergoedingen

  • Besluiten van belang voor Tempo vrijwilligers 

 

Reglementen die betrekking hebben op Veilig sporten zijn te vinden onder Menu Veilig sporten => D. Veiligheidsinstructies. Hier vindt u 

  • Baanreglement 

  • Reglement lopen buiten het terrein 

  • Reglement gebruik krachtruimte 

  • Veiligheidsplan