Privacy Wetgeving (AVG)

 Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Tempo AtletiekVereniging, gevestigd te Bussum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40516526, hierna te noemen: `de Vereniging`. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust via het contactformulier op deze website onder Contact / Algemeen / E-mail. In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. Deze gegevens worden verwerkt in een geïntegreerde webapplicatie van AllUnited. Met dit bedrijf is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

 

  

Cookies Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser. 
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. 
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en correctie of verwijdering van persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht bezwaar te maken tegen verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.  U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen hierover informeren. 
Beveiliging persoonsgegevens
 
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.  
Foto’s, video’s, (wedstrijd)uitslagen en andere activiteiten
 
Ten behoeve van het bekend maken van uitslagen van wedstrijden, evenementen en andere atletiek en club gerelateerde activiteiten worden foto’s en / of video’s gemaakt door de Vereniging. Dit beeldmateriaal kan samen met bijbehorende teksten op de websites van de Vereniging en ook aan de hieraan verbonden social media worden geplaatst. Het doel hiervan is de leden maar ook de buitenwereld op de hoogte te stellen en te houden van alle activiteiten die binnen de Vereniging zijn of worden ontplooid en van de behaalde resultaten. Een en ander dient mede ter promotie van de atletieksport en onze Vereniging. Ten behoeve van het verbeteren van sportprestaties van de leden kunnen foto’s en / of video’s worden gemaakt door de Vereniging. Tenzij toestemming is verleend zal hiervan geen publicatie op de website of de daaraan verbonden social media van de Vereniging plaatsvinden.
 
De Vereniging heeft geen invloed op het maken en publiceren van foto’s en / of video’s door derden, waaronder verslaggevers van de pers. 
Minderjarigen Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. 
Links naar andere websites De website kan links naar andere websites bevatten, bijvoorbeeld voor het inschrijven voor een wedstrijd of evenement. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

Wijziging van het privacy beleid De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren. 
Contactgegevens Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via het contactformulier op deze website onder Contact / Algemeen / E-mail of per brief naar Tempo AV, Postbus 1187, 1400 BD Bussum. Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegeven. 
Actuele versie van 31 juli 2018