Contributie

Ieder jaar wordt op de ALV (Algemene Leden Vergadering) de contributie voor het daarop volgende jaar vastgesteld. Voor opzegging en andere voorwaarden, zie onze Algemene Voorwaarden. 

Contributies 2024

De ALV heeft vastgesteld dat het Tempo-deel in de contributie over 2024 niet zal stijgen t.o.v. 2023. Wel zijn de Atletiekunie (AU) bijdrages licht gestegen t.o.v. 2023. Voor de leeftijdsindeling volg deze link.

 

 

 
 
 
 
 
 

Groep 

 
 
 
 
 

AU bijdrage 

 
 
 
 
 

AU wedstrijd-licentie 

 
 
 
 
 

Tempo 

 
 
 
 
 

Totaal  

per jaar 

 
 
 
 
 

Mini pupillen 

 
 
 
 

€17,50 

 
 
 
 

n.v.t. 

 
 
 
 

€125,00 

 
 
 
 

€142,50 

 
 
 
 
 

U12, U11, U10, U9, en U8 

 
 
 
 

€17,50 

 
 
 
 

9,50 

 
 
 
 

€125,00 

 
 
 
 

€152,00 

 
 
 
 
 

U16 en U14 

 
 
 
 

€18,50 

 
 
 
 

€16,90 

 
 
 
 

€135,00 

 
 
 
 

€170,40 

 
 
 
 
 

U20 en U18 

 
 
 
 

€18,50 

 
 
 
 

€16,90 

 
 
 
 

€140,00 

 
 
 
 

€175,40 

 
 
 
 
 

Senioren en Masters *1 ) 

 
 
 
 

€20,00 

 
 
 
 

€27,00 

 
 
 
 

€146,50 

 
 
 
 

€193,50 

 
 
 
 
 

Recreanten 

 
 
 
 

€20,00 

 
 
 
 

n.v.t. 

 
 
 
 

€136,50 

 
 
 
 

€156,50 

 
 
 
 
 

Introductielidmaatschap *2) *3 ) 

 
 
 
 

€7,75 *2) 

 
 
 
 

n.v.t. 

 
 
 
 

€47,25 *2) 

 
 
 
 

     €55,00 *2) 

 
 
 
 
 

Studenten – U20 en U18 *3) 

 
 
 
 

€18,50 

 
 
 
 

€16,90 

 
 
 
 

€35,00 

 
 
 
 

70,40 

 
 
 
 
 

Studenten - Senioren *3 ) 

 
 
 
 

€20,00 

 
 
 
 

€27,00 

 
 
 
 

€36,65 

 
 
 
 

83,65 

 
 
 
 
 

Gastgebruikers *3 ) 

 
 
 
 

n.v.t. 

 
 
 
 

n.v.t. 

 
 
 
 

70,00 

 
 
 
 

70,00 

 
 
 
 
 

Selectie atletiek *4) 

 
 
 
 

n.v.t. 

 
 
 
 

n.v.t. 

 
 
 
 

150,00 

 
 
 
 

150,00 

 

Bij alle vormen gelden eenmalig inschrijfkosten van 15. Dit is inclusief de inschrijfkosten die de AU aan Tempo doorberekent.

Bij start van het jaarlidmaatschap in de loop van het jaar wordt het Tempo-deel van de contributie naar rato doorberekend. Bij start na 1 oktober wordt bovendien 75% korting op de AU bijdrage en AU wedstrijdlicentie gegeven. Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van het jaar wordt geen restitutie gegeven.

Bij overschrijven van de wedstrijdlicentie van een vereniging naar een andere wordt 12.10 overschrijfkosten voor de AU doorberekend.

*1) Loopatleten met wedstrijdlicentie vallen onder Senioren en Masters.

*2) De contributie van € 55,00 voor het Introductielidmaatschap geldt voor een periode van 3 maanden (en is exclusief inschrijfgeld).

*3) Aan het Introductielidmaatschap, het Studentenlidmaatschap en het Gastgebruikerschap zijn aanvullende voorwaarden verbonden. Zie de Algemene Voorwaarden. Het Introductielidmaatschap is alleen bedoeld voor Recreanten. Het Gastgebruik is geen lidmaatschap van Tempo en is alleen bedoeld voor mensen die met een bij ons bekende niet-Tempo trainer gebruik maken van de baan op afgesproken tijden. 

*4) De bijdrage voor deelname aan de Selectie komt bovenop de reguliere contributie. 

 

Contributies 2023 

 
 
 
 
 
 

Groep 

 
 
 
 

AU bijdrage 

 
 
 
 

AU wedstrijd-licentie 

 
 
 
 

Tempo 

 
 
 
 

Totaal  

per jaar 

 
 
 
 

Pupillen  

 
 

€16,45  

 
 

€8,90  

 
 

€125,00  

 
 

150,35  

 
 
 
 

Junioren D en C (U14 en U16) 

 
 

€17,35  

 
 

€15,85  

 
 

€135,00  

 
 

€168,20  

 
 
 
 

Junioren B en A (U18 en U20) 

 
 

€17,35  

 
 

€15,85  

 
 

€140,00  

 
 

€173,20  

 
 
 
 

Senioren en Masters

 
 

€18,80 

 
 

€25,35  

 
 

€146,50  

 
 

€190,65 

 
 
 
 

Recreanten  

 
 

€18,80 

 
 

n.v.t.  

 
 

€136,50  

 
 

€155,30 

 
 
 
 

Introductielidmaatschap

 
 

€7,25

 
 

n.v.t.  

 
 

€47,25 

 
 

   €54,50 

 
 
 
 

Studenten - Junioren B en A

 
 

€17,35  

 
 

€15,85  

 
 

€35,00  

 
 

€68,20  

 
 
 
 

Studenten - Senioren

 
 

€18,80 

 
 

€25,35  

 
 

€36,65  

 
 

€80,80 

 
 
 
 

Gastgebruikers

 
 

n.v.t.  

 
 

n.v.t.  

 
 

70,00 

 
 

70,00